Rodinný tábor putoval v čase

Rodinný tábor, ktorý má v košickom stredisku na Troch hôrkach už pomerne dobrú tradíciu, sa uskutočnil toto leto na úpätí Tatier na poľskej strane. Takmer tridsať rodín docestovalo, aby prežili krásne chvíle v kruhu svojej rodiny a v neformálnych stretnutiach s priateľmi, ktorí prežívajú podobné rodičovské obdobie. Aktivity a hry okrem zábavy a dobrodružstva poskytli dostatočný priestor na prehĺbenie vzťahov vnútri rodiny, sanáciu problémov a vytvorenia nových priateľstiev s inými rodinami.

Pre deti pripravený program, ktorý sa niesol v téme putovania časom, poskytoval okrem zábavy a hry malým ratolestiam priestor, aby sa rodičia v pokoji pozreli na výchovu z inej perspektívy. Tento čas tiež umožnil reflexiu medzimanželských vzťahov a podporu spoločného života. „Je to úžasný čas na oddych, byť konečne viac spolu s rodinou a tiež s priateľmi. Odporúčam každému, kto túži, aby jeho rodina nebola len povinnosťou ale aj radosťou,“ opisuje význam rodinného tábora jeden z rodičov.

Každoročný rodinný tábor je jednou z mnohých aktivít, ktoré majú pomôcť pri osobnom rozvoji či už dieťaťa, mladého človeka alebo dospelej osoby. Táto forma pobytovej aktivity, aj keď na Slovensku zatiaľ nie bežnej, sa ukazuje ako veľmi vhodná a účinná aj vďaka tomu, že sa dotýka naraz niekoľkých generácií.

Aktivita sa uskutočnila aj vďaka podpore Nadáciu VÚB.