Summerday bol stretnutím mladých aj starších

Ani tento rok sme v našom stredisku nevynechali tradičnú oslavu sviatku Panny Márie Pomocnice. Summerday ponúkol kultúrne vystúpenia, no aj plno atrakcií pre deti.

Už od skorého popoludnia sa stredisko na Troch hôrkach plnilo animátormi, ktorí usilovne pripravovali všetko potrebné. Samotný program odštartoval vystúpeniami Kalvarčeku, Kalvarčana a mladých z Young Avalanche. Deti sa však nemohli dočkať najmä ďalšej časti, v ktorej rôznymi hrami mohli získať žetóny, za ktoré sa dalo kúpiť rôzne dobroty.

Príjemným spestrením bola grilovačka v podaní saleziánov spolupracovníkov, ktorá vytvorila priestor pre neformálne rozhovory rodičov, zatiaľčo sa ich deti naháňali po ihriskách. Na konci dňa tak odchádzali spokojní všetci: malí, pretože sa mohli do sýtosti zahrať, a veľkí, pretože mohli nanovo prežiť bohatstvo saleziánskej rodiny.

Aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie VÚB.