Sviatok Panny Márie v Oratku na 3H

Pred 176 rokmi bolo založené Oratórium v sakristii Kostola sv. Františka Assiského. Odohrala sa tam známa scéna medzi kostolníkom a chlapcom Garellim, ktorého don Bosco zachránil pred výpraskom. Bolo to presne 8. decembra 1841.

Pri tejto príležitosti sa aj na Troch hôrkach uskutočnila malá oslava Nepoškvrneného počatia Panny Márie a založenia Oratória. Úlohou detí bolo zhotovenie vtipnej a spoločnej fotografie v trojici. Tvorivosť detí mala skutočne vysokú úroveň, avšak odmenená mohla byť len jedna skupinka detí. Na víťazov totiž čakali tri tanieriky so sladkým koláčom.

Vyhodnotenie prebehlo po porade saleziánov a saleziánok s kritériom vtipnosti, tvorivosti a celkového nápadu. Hlavnú cenu získala dvojica chlapcov, ktorá do počtu troch zarátala na fotke sv. Mikuláša. O sladké koláče sa podelili a komu sa neušlo, dostal lízatko.

:: Fotogaléria :: 

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019