2. Veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva

08.04.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. APRÍL: Pondelok: Zvestovanie Pána.

11. APRÍL: Streda: sv. Stanislav, biskup a mučeník. Spomienka.

15. APRÍL: Tretia Veľkonočná nedeľa

        Na budúcu nedeľu bude zbierka 3×3 na energie strediska. Vďaka.

 

MANŽELSTVO PROJEKT LÁSKY

         Do pozornosti dávame ďalšiu tému z cyklu prednášok pre manželov, ktorá znie: Vyjadrovanie pocitov v manželstve. Prednáška bude tento utorok 10. 4 2018 o 18. hodine vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov.

STRETNUTIE ANIMÁTOROV

         V stredu v tomto týždni bude stretnutie s animátormi. Začíname o 17. 15 sv. omšou a pozývame všetkých animátorov.

BENEFIČNÝ KONCERT

         Do pozornosti dávame benefičný koncert študentov gymnázia sv. Edity Steinovej, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12. apríla so začiatkom o 11. hodine v priestoroch historickej radnice mesta Košice.

UPRATOVANIE

         O dva týždne 21. 4 2018 upratujú rodiny Szaniszlóová a Kozáková. Ďakujeme vopred.  

ÚPLNÉ ODPUSTKY

         Dnes môžu získať úplné odpustky veriaci pre seba alebo pre duše v očistci ak si uctia obraz Božieho milosrdenstva, splnia podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca), pomodlia sa modlitbu Pána a Verím v Boha a pripoja nábožný povzdych Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti. Je to podľa dekrétu Apoštolskej penitenciárie z roku 2002 podpísaný pápežom JP II.