4. Pôstna nedeľa rok B

11.03.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

  1. MAREC: Piata pôstna nedeľa

         Dnes po rodinnej sv. omši bude stretnutie s rodičmi ohľadom prípravy k sviatostiam ako obvykle v kaplnke. Nácvik spevu dospelých na Veľkonočné obrady bude v hudobnej miestnosti. Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Z tohto dôvodu bude zbierka 3×3 presunutá na nasledujúcu nedeľu.

 

UPRATOVANIE

         O týždeň v sobotu 17. 3 upratuje rodina Balunová. O dva týždne 24. 3 upratujú rodiny Dušana a Martina Friča . Ďakujeme vopred.

STRETNUTIE ANIMÁTOROV

         Túto stredu bude stretnutie animátorov. Začíname sv. omšou o 17.15h.

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE MANŽELOV

         Do pozornosti dávame duchovné cvičenia pre manželov, ktoré sa uskutočnia 15. – 18. 3 2018 v Dolnom Smokovci. Prihlasovať sa môžete ešte dnes zapísaním sa na papier vo vestibule alebo mailom. Bližšie informácie nájdete na plagáte vo vestibule a zároveň vás prosíme o modlitby za túto akciu.

MUCHA NA SCÉNE

         Pozývame mladých stredoškolákov a vysokoškolákov na ďalšie vydanie multižánrového večera s názvom „Mucha na scéne.“ Uskutoční sa 18. marca budúcu nedeľu so začiatkom o 19. hodine. Témou večera je „keď vzdelanie je viac ako škola.“ Bližšie informácie nájdete na plagáte.

MAXISTRETKO VŠ

         Pozývame všetkých vysokoškolákov na spoločné maxistretko, ktoré sa uskutoční v utorok 20. marca v čajovni. Pozvanie medzi nás prijal aj biblista R. Lapko.

CYKLUS PREDNÁŠOK PRE MANŽELOV

          Dávame do pozornosti ďalšiu prednášku pre manželské páry, ktorá sa uskutoční najbližší utorok 13. marca o 18. hodine vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov. Témou prednášky je „komunikácia v manželstve.“ Viac informácii nájdete na plagáte.

NOVÉNA A ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA V LORINČÍKU

         Bratia bosí karmelitáni pozývajú na novénu a odpustovú slávnosť sv. Jozefa v kláštornej kaplnke v Lorinčíku v dňoch 10. – 18. marca 2018 vždy o 18. hodine. Odpustovú sv. omšu bude v deň slávnosti 19. marca o 18. hodine celebrovať Mons. Marián Bublinec. Viac informácii nájdete na plagáte.