7. veľkonočná nedeľa

13.05.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. MÁJ: Pondelok: sv. Matej, apoštol. Sviatok.

16. MÁJ: Streda: sv. Ján Nepomucky, kňaz a mučeník. Spomienka.

18. MÁJ: Piatok: sv. Leonard Murialdo, kňaz. Spomienka pre sdb.

20. MÁJ: Zoslanie Ducha Svätého. Slávnosť.

                Kto sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastní na verejnom recitovaní

hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Budúcou nedeľou končí veľkonočné obdobie. Do vašich modlitieb zverujeme nášho spolubrata P. Kalatu, ktorý dnes odchádza na duchovné cvičenia a celá komunita bude mať zajtra duchovnú obnovu. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá, na budúcu nedeľu je zbierka 3×3.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÍ

         Tento týždeň v stredu budú mať duchovnú obnovu mladí, na ktorú srdečne pozývame. Začíname o 18. hodine.

TURÍČNA VIGÍLIA

         Pozývame všetkých, ktorí majú záujem prežiť čas spoločnej modlitby v sobotu 19.5 na turíčnu vigíliu, ktorá začne o 20. hodine v našej kaplnke.

UPRATOVANIE

         O týždeň 19.5. upratujú rodiny Kubíková a Kondášová. O dva týždne 26. 5. 2018 upratujú rodiny Kacsmáriková a Kakalejčiková. Ďakujeme vopred.  

SUMMER DAY

         Srdečne pozývame rodiny s deťmi na odpustové popoludnie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 27. 5 2018 so začiatkom o 15:30h pri príležitosti sviatku P. M. Pomocnice. Ponúkame príjemne strávené chvíle v kruhu priateľov s hrami a atrakciami pre deti. Prosíme však šikovné mamičky o upečenie nejakých koláčov na túto akciu. Ďakujeme.

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE MANŽELOV

         Dávame do pozornosti duchovné cvičenia pre mladé manželské páry, ktoré sa uskutočnia 14. – 17. júna 2018. Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne u don Stana alebo na mail adrese shaburcak@gmail.com najneskôr do konca mája.

RODINNÝ TÁBOR

         Do pozornosti dávame, že od dnešného dňa je možné prihlasovať sa na rodinný tábor, ktorý aj tento rok bude v Poľsku. Prihlášky nájdete vo vestibule v zakladačoch a odovzdávať ich môžete osobne bratom alebo sestrám v stredisku.

Simple Calendar