ACN hľadá dobrovoľníkov na blahorečenie Anky Kolesárovej

Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi hľadá dobrovoľníkov na pomoc pri propagácií počas blahorečenia Anky Kolesárovej. Konkrétne ide o tieto časy:

31. 08. (piatok) – časovo po dohode, 2 chlapci, poskladanie stánku pre pápežsku nadáciu ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi (cca max. 2 hodiny)

01. 09. (sobota) – dobrovoľníci na rozdávanie miničasopisu pápežskej nadácie pri dvoch vchodoch (cca po štyroch) a v stánku, kde sa ponúkajú aj fundraiserske predmety gratis. Časy od cca 08:00 do 10:00 (začiatok sv. omše), následne možno aj po skončení – môžu sa striedať.

01. 09. (sobota) – dobrovoľníci na rozdávanie balíčkov miničasopisu pápežskej nadácie do autobusov na záchytných parkoviskách pri OC OPTIMA a TESCO od 13:00 do cca 17:00, resp. do odchodu autobusov.  Vítaný je šofér s autom (materiály mu uložíme do jeho auta). Na každom parkovisku sa očakáva okolo 100 autobusov – na jedno parkovisko teda stačia cca 2-3 dobrovoľníci.

V prípade záujmu o dobrovoľnícku službu kontaktujte Martinu Hatokovú: martinahatokova@hotmail.com .