Don Bosco Show 2018

Sviatok dona Bosca je v Košiciach tradične doprevádzaný zábavnokultúrnym programom s názvom Don Bosco Show. Po ročnej prestávke sa opäť konal v divadelnej sále na SOŠ automobilovej v spolupráci všetkých troch saleziánskych stredísk v Košiciach – Tri hôrky, Kalvárka a Luník IX. Takmer stovka mladých pripravila necelý dvojhodinový program pre viac ako 600 ľudí.

Nosná myšlienka predstavenia korešpondovala s témou strenny na tento rok (myšlienka od hlavného predstaveného saleziánov, ktorou by mali saleziánske strediská na celom svete žiť). Dej cez rámec zvláštneho smädu, ktorý sa nedal uhasiť obyčajnou vodou a začína postihovať celý svet, načrtával otázky, čo je v živote skutočne podstatné. Podstatnou dilemou však bolo to, ako túto otázku rozlúsknuť a pomôcť ju prekonať mladým. Živá voda, ktorú Kristus ponúkal samaritánke pri studni, bolo riešením, ktoré sa dalo čítať pomedzi riadky. Cez počúvanie a sprevádzanie mladých im môžeme pomôcť objaviť túto vodu, a tak zahnať večný smäd po majetku, úspechu a iných pominuteľných vecí. Dej cez humorné a niekedy až dramatické scény odrážal isté negatívne javy v spoločnosti a snažil sa diváka doviesť k tomu, aby nezostal pri načrtnutých oblastiach pasívnym.

Don Bosco Show je každoročné podujatie, ktoré spája saleziánsku rodinu z celých Košíc a okolia. Mobilizuje mladých a dáva priestor na spoznanie svojich talentov a overenie si svojich zručností. Napriek niekoľkomesačnej námahe, vynaložené úsilie určite stojí za to. Mladí protagonisti sa už teraz tešia na prípravu budúcoročnej Don Bosco Show.

:: Fotogaléria ::