Nedeľné dopoludnie s Mikulášom

Nedeľná sv. omša o 9:30 nebola obohatená len príbehom ovečky Adventky a ťavy Saharky, ale aj špeciálnou návštevou. Po sv. omši zostala kaplnka plná detí s očakávaním na ich tvárach. Pesničkami a rôznymi pokrikmi sa im podarilo privolať Mikuláša. Ten sa im predstavovať nemusel, ale zato si s radosťou vypočul niekoľko odvážlivcov, ktorí mu zarecitovali alebo zaspievali. Na záver všetky deti pochválil a poďakoval sa im. Pred oltár totiž doniesli balíčky sladkostí, ktorých sa vzdali a chceli ich podarovať deťom z Majáku nádeje. Deti boli odmenené pomarančmi a keďže darovať je viac ako dostať, odchádzali aj s dobrým pocitom.

:: Fotogaléria ::