Partia animátorov sa vybrala hľadať šťastie

Každá ľudská bytosť sa po dobu života na tejto zemi pokúša nájsť dokonalé šťastie. Ako partia mladých animátorov sme sa za týmto cieľom odobrali do nádhernej jesennej prírody za Kokošovce na animátorskú víkendovku (no. jeseň 2018). Btw. „víkendovka“ je víkendové sústredenie mladých dobrovoľníkov, ktoré spája v sebe vzdelávanie, spoločnú prácu, tréning komunikačných techník a aj aktívny oddych.  

Už v prvý večer sme okúsili aktivitu, v ktorej sme sa zastavili v pustovniach prinášajúcich rôzne druhy šťastia ako spánok, vzdelanie, hry, jedlo či modlitbu. No uvedomili sme si, že žiadna z nich nám samostatne neprinesie úplné šťastie a že ak chceme nájsť toto neobyčajné šťastie musíme sa vzdať aspoň na istú dobu hľadania zábav obyčajného sveta. Preto sme ako symbol obety odovzdali svoje mobilné telefóny a oslobodili sa od nich na najbližšie chvíle.

V nasledujúci deň sme sa vydali hľadať šťastie do okolitej prírody. Tá bola v tomto ročnom období a tiež vďaka slnečne modrej oblohe naozaj nádherná. To napájalo nie len naše oči, ale aj dušu. Medzi tým sme sa zastavili na staniciach, kde sme sa postarali o svoje zdravie, zlepšili si svoje duchovné poznanie a napokon sme si našli slepého priateľa, s ktorým sme našli cestu do lode šťastia. Prípadne, ak sme stvárňovali úlohu slepého my, tak priateľa, ktorý videl a zaviedol nás do nej. V tej sme precitli k poznaniu, čo pravé šťastie znamená. Hoci sme ho nedosiahli, všetko to, čo sme prežili, nám ukázalo smer, ktorým sa v živote uberať, aby mal zmysel a pravé naplnenie.

Cesta k pravému šťastiu v mnohých zanechávala nezodpovedané otázky. Cestu z tohto bludiska nám poskytli poobedné aktivity, ktoré upriamili pozornosť na potrebu druhého človeka. S ním môžeme konfrontovať svoj život a vo väčšej objektvite overovať správnosť rozhodnutí. Takýto človek sa môže nazývať kauč, mentor alebo duchovný sprievodca.

Vo večerných hodinách sme si zahrali vedomostno-talentovú súťaž, v ktorej sme si zmerali svoje sili a tak sa zabavili na sebe i na ostatných. V nedeľu sme si všetko zrekapitulovali, zjedli slávnostný obed a pobrali sa domov – hoci fyzicky unavení, ale za to naplnení na duchu.

Aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a námestníkom primátora mesta Košice.

:: Fotogaléria ::