Prímestský tábor – Továreň na výrobu čokolády

Deti sa celé leto mohli tešiť na prímestský tábor na Troch hôrkach. Niesol sa v téme Charlieho továreň na čokoládu. Dni boli plné zábavných aktivít, ktoré pripravili animátori prípravkári, ale aj starší. Po kúskoch sa deti dozvedali príbeh z továrne a animátori s don Bohušom im ukazovali skrytú myšlienku s povzbudením do nového dňa.

Pondelok

V prvé ráno sa deti dostali do továrne na čokoládu ako pracovníci, všetci vo svojej skupinke. Doobedu každá skupina vytvorila vlastný obal čokolády a hľadali stratené recepty pre Willyho Wonku,  nasledovala svätá omša. Po nej bol voľný čas na hranie. Potom začali olympijské hry na rôznych stanovištiach plné behu, skákania, tímovej práce a smiechu. Na záver sa spievala táborová hymna.

Utorok

Tento deň začal hymnou a kreatívnou hrou, kedy deti spravili z animátorov maskotov skupiniek. Ako ďalšie ich čakali stanovištia, kde zapájali telo aj myseľ. Za splnené úlohy získali písmená, z ktorých vyskladali mená štátov a tým pomohli riaditeľovi továrne. Animátori s deťmi slávili svätú omšu a po nej mali voľný čas. Ten bol vyplnený hrami, oddychom a tancom. Nasledovala Bubblegum párty, kde sa deti vytancovali, zasmiali a spoznali v nových dočasných tímoch. Deň sa pomaly končil, ale animátorky sa postarali o to, aby sa všetci naučili táborový tanec a po ňom si ešte spolu zaspievali hymnu tábora.

Streda

Streda bola deň výletu do Spišských vlachov. Celodenná úloha bola strážiť vajíčko a nerozbiť ho, čo sa nakoniec podarilo viacerým skupinám. Na mieste deti čakala hymna, scénky, prechádzka lesom a lúkami, kde plnili úlohy na stanovištiach. Keď sa im podarilo splniť výzvu, dostali oriešky ako bodovanie. Dorazili k jazierku, kde mali postaviť loďky. Po vytváraní sa išlo na svätú omšu v prírode, na ktorej načerpali nové sily. Oddych s obedom zbehli rýchlo a všetci sa už tešili na otestovanie lodí, ktoré vypustili na jazero. Nasledovala prechádzka až ku vlakovej stanici odkiaľ sa všetci pobrali šťastne domov.

Štvrtok

Dnešok bol veľmi horúci deň, preto tomu boli prispôsobené aj vodné úlohy. Ráno sa začalo scénkou a hrou, pri ktorej si deti zabehali s papierikmi v rukách a lúštili zašifrovaný odkaz. Behalo sa aj naďalej, ale rôznymi štýlmi, dokonca celá skupinka naraz, aby nazbierali body. Po týchto aktivitách bola svätá omša a obed. Nasledovali vodné aktivity, ktoré si deti aj animátori užili naplno, čo bolo vidno na ich oblečení. Po nich sa deti mohli voľne hrať, ale suchí ešte nezostali, pretože, keď animátori pribehli, začala sa vodná vojna. Krásny a zábavný deň sme zakončili už v suchom oblečení s čokoládou v ruke, spievajúc táborovú hymnu.

Piatok

Posledný deň začal hrou, pri ktorej sa deti vybehali, pretože potrebovali uniknúť animátorom a nazbierať body. Nasledovali menšie turnaje medzi skupinkami v hrách Sever vs. Juh a Indiánska palička. Potom sa všetci pobrali na svätú omšu a po nej na obed spojený s voľným časom. Poobede ich čakali nakreslené mapy, vďaka ktorým sa dostali k stanovištiam a odkazu od Willyho Wonku. Program upozorňoval na dôležitosť rodiny a zakončili sme ho vyhlásením poradia skupiniek po zrátaní bodov, ktoré získavali celý týždeň. Všetci dostali sladkú odmenu a po úžasných zážitkoch sa rozlúčili so svojimi animátormi.   

Dúfame, že deti si odniesli ponaučenia z každého dňa, ktoré mohli vidieť v scénkach s hlavnými postavami z Charlieho továrne na čokoládu. Tešíme sa na nich aj na ďalšie leto. Veríme, že sa všetci zabavili a budú mať rodinu na prvom mieste rovnako ako Charlie. 

text: Terezka Panocová

foto: Karla Sokolová

Fotogaléria

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Projekt bol podporený z rozpočtu mesta Košice, z grantového programu mesta „Deti a mládež Košíc – DAMKO 2018“.

loga_web3