Vianočná duchovná obnova

Jeden z posledných večerov tohtoročného adventu mnoho mladých darovalo Bohu. Stredisko Troch hôrok sa totiž po hlučnom oratku oblieklo do rozjímania nad zamyslením don Bohuša a Božím slovom. Do ticha zaznievali slová evanjelia apoštola Jána 1, 1-18. Mladí upierali svoj zrak na oltár, kde bola vyložená Sviatosť oltárna a na mozaiku s vyobrazením narodenia Pána. Po celú duchovnú obnovu bolo možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Čas stíšenia sme zakončili piesňou a spoločným slávením sv. omše. Po ňom nasledovalo agapé sprevádzané priateľskými rozhovormi a smiechom.