Vigília zoslania Ducha Svätého

„I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý.“
V predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého mali mladí, ale tak isto aj starší možnosť zakúsiť to, čo prežívali apoštoli v deň Turíc. Tichá adorácia pretkávaná čítaniami a zamysleniami, osobná modlitba pred sviatosťou oltárnou, to všetko tvorilo nádhernú atmosféru očakávania. Spoločne sme spievali piesne k Duchu Svätému ako aj k Panne Márii. Požehnanie sviatosťou oltárnou bolo vyvrcholením pred tým, ako sa všetci vrátili späť do svojich domovov, naplnení Duchom Svätým.

-KR-

:: Fotogaléria ::