Mesačný archív: máj 2019

6. veľkonočná nedeľa (rok C)

LITURGICKÝ KALENDÁR 29. MÁJ: Streda: Bl. Jozef Kowalski, mučeník. Spomienka pre sdb rodinu. 30. MÁJ: Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána. Slávnosť. Prikázaný sviatok. 01. JÚN: Sobota: sv. Justín, mučeník. Spomienka. 02. JÚN: Siedma veľkonočná nedeľa Na budúcu nedeľu bude zbierka na masmédiá. Do vašich modlitieb chceme zveriť tento týždeň kurz mediálne večery, výchovné večery, duchovná obnova dospelých a stredoškolákov

Čítať celý článok
Majáles s mladými

Oslavy sviatku Panny Márie Pomocnice sa začali v piatok po mládežníckej sv. omši na Majálese. Trošku z atmosféry vám prinášame vo fotogalérii. V nedeľu spoločne oslávime tento významný sviatok pre saleziánsku rodinu na tradičnom Summer Day. Pozývame všetky rodiny, deti aj mladých. :.Fotogaléria.:

Čítať celý článok
P. Otto Nosbisch SDB na Slovensku

Vo Svetlom týždni oslavy Kristovho vzkriesenia pricestoval na Slovensko P. Otto Nosbisch SDB z nemeckého Essenu. Jeho návšteva sa uskutočnila na pozvanie docenta Michala Hospodára pôsobiaceho na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove. Náš hosť bol ubytovaný v salezíanskom dome Tri hôrky v Košiciach, kde našiel svojich rehoľných bratov a sestier a vhodné prostredie na svoj pobyt. Hlavným motívom jeho návštevy na

Čítať celý článok
5. veľkonočná nedeľa (rok C)

LITURGICKÝ KALENDÁR 24. MÁJ: Piatok: Panna Mária Pomocnica kresťanov, hlavná patrónka Spoločnosti sv. Františka Saleského a Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Slávnosť pre sdb rodinu. 26. MÁJ: Šiesta veľkonočná nedeľa Minulú nedeľu sa na kňazský seminár vyzbieralo 124€ a na povolania pre saleziánov 225€. Ďakujeme za vašu podporu. Do vašich modlitieb chceme zveriť tento týždeň duchovné cvičenia bratov a sestier

Čítať celý článok
SummerDay

Pozývame Teba, celú Tvoju rodinu a všetkých Tvojich priateľov na tradičné podujatie SummerDay konajúce sa ako odpust pri našej kaplnke zasvätenej Panne Márii Pomocnici. Môžete sa tešiť na skvelý program pre celú rodiinu. Podujatie sa uskutoční v areáli nášho strediska - Tri hôrky 17, Košice. Viac info v plagáte. Tešiť sa môžete aj na zábavu s PaciPac

Čítať celý článok
Viera do vrecka: Ako odpustiť?

Ako vyjsť z väzenia neodpustenia? Musím odpustiť hneď? Aké druhy odpustenia existujú? Pozvanie do relácie prijal salezián don Pavol Grach, český premonštrát o. Marek František Drábek a psychiatrička – psychoterapeutka MUDr. Daniela Hrtúsová. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli. https://youtu.be/ROJoTzDAJbU

Čítať celý článok

    Simple Calendar

    21. júla 2019
    23. júla 2019