13. nedeľa v Cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR

02. JÚL: Utorok: Návšteva Panny Márie. Sviatok.

03. JÚL: Streda: sv. Tomáš, apoštol. Sviatok.

05. JÚL: Piatok: sv. Cyril a Metod, Slovanskí vierozvestovia. Slávnosť.

07. JÚL: 14. Nedeľa v období cez rok C

Dnes je zbierka na dobročinné dielo sv. Otca. Do vašich modlitieb chceme zveriť tento týždeň prípravu táborov. Tento týždeň je prvý štvrtok v mesiaci, preto bude vo štvrtok vystavená Sviatosť Oltárna na adoráciu až do 21. hodiny.

LETNÉ TÁBORY

Pripomíname, že je stále možnosť prihlasovať sa na tínedžerský tábor. Bližšie informácie u don Bohuša.

NEDEĽNÁ SVÄTÁ OMŠA

Nedeľná sv. omša o 16. hodine ako aj modlitba vešpier s mladými o 18:30 počas letných prázdnin v našej kaplnke nebudú slávené. Je to z dôvodu množstva prázdninových akcií, na ktorých sme účastní s mladými. Za porozumenie ďakujeme.

UPRATOVANIE

Prosíme ochotných ľudí, ktorí môžu pomôcť s upratovaním počas letných prázdnin, že sa môžu zapísať do letného zoznamu upratovania, ktorý nájdete na nástenke vzadu.

PRACOVNÉ BRIGÁDY V STREDISKU

V našom stredisku bude od 8. do 12. júla v rámci starostlivosti o naše prostredie možnosť pracovnej brigády. Dospeláci, ktorí chcú pomôcť môžu prichádzať v čase od 16. do 20. hodiny. Budú sa robiť rôzne práce okolo domu. Dobrovoľníci hláste sa don Lacovi.

ZABUDNUTÉ VECI VO VESTIBULE

Chceme poprosiť rodičov, aby si prezreli zabudnuté veci detí a mladých vo vestibule v zberných košoch. Taktiež si môžete pozrieť nádoby od koláčov, ktoré nájdete v čajovni. Sú tu už dlhý čas a od zajtra ich už nebudeme mať v stredisku. Po 11. hodine kto bude mať záujem si môže zobrať z tých vecí aj tie, ktoré nie sú jeho.

PRAVIDLÁ POČAS SV. OMŠE PRE RODIČOV S DEŤMI

Tešíme sa, že prichádzajú k nám mladé rodiny s malými deťmi. Dávame však do pozornosti pravidlá, ktoré chceme zachovávať, aby sme všetci mali duchovný úžitok zo slávenia liturgie. Pravidlá nájdete na našej webovej stránke: https://3horky.sk/rodiny/rodinna-sv-omsa/

REVÍZIA KOMUNITY

Ďakujeme za vaše modlitby, ktorými ste nás sprevádzali počas nášho hodnotenia uplynulého roka a postrehy, ktoré ste nám poslali k našej práci. Chceme ich zohľadniť v našom plánovaní v mesiaci auguste. Závery z plánovania vám chceme predstaviť na začiatku školského roka v septembri.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019