2. veľkonočná nedeľa (rok C)

LITURGICKÝ KALENDÁR

29. APRÍL: sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy. Sviatok.

02. MÁJ: sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi. Spomienka

03. MÁJ: sv. Filip a Jakub, apoštoli. Sviatok.

05. MÁJ: Tretia veľkonočná nedeľa

Dnes je zbierka 3×3 na energie strediska. Ďakujeme za vašu podporu. Tento týždeň je prvý štvrtok v mesiaci, preto bude aj adorácia pred Sviatosťou Oltárnou až do 21. hodiny. Do vašich modlitieb chceme zveriť tento týždeň púť mladých animátorov do Turína, jazykový kurz nášho asistenta Mira pred teologickými štúdiami.

PÚŤ MLADÝCH ANIMÁTOROV

Tento týždeň v utorok odchádzame s mladými animátormi na púť do Turína. Chceme spoločne s mladými kráčať po stopách sv. Jána Bosca, aby sme lepšie poznali jeho život a dielo.

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu 4. mája upratujú rodiny Kubíková a Kondášová. O dva týždne 11. mája upratujú rodiny Pilcová a Marcinová. Ďakujeme všetkým, ktorí nám takto pomáhate.

DVE PERCENTÁ

Pripomíname, že svoje 2 % z dane môžete venovať nášmu spoločnému stredisku na Troch hôrkach ešte v pondelok a utorok. Upozorňujeme, že je potrebné doniesť nielen tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní dane“, ktoré si môžete vyzdvihnúť v našich zakladačoch vzadu, ale aj tlačivo „ Potvrdenie o zaplatení dane.“ od vášho zamestnávateľa. Ďakujeme.

 KURZ- MEDIÁLNE VEČERY

Dávame do pozornosti nový kurz pre rodičov, ktorí majú deti na prvom stupni základnej škole a chcú sa zorientovať v digitálnej dobe. Bližšie informácie  nájdete na webovej stránke strediska alebo na facebooku spolu s prihlasovaním do 1. mája 2019.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

Mladí zo saleziánskeho strediska na Kalvárii pozývajú na divadelné predstavenie s názvom „O ôsmej na arche.“ Predstavenie sa uskutoční dnes o 18. hodine v hornom kostole na Kalvárii.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019