Foto workshop v prírode

Mladí mediálnici sa zúčastnili na foto workshope, ktorý sa uskutočnil v rámci mediálneho krúžku. Stretli sa na Hornom Bankove, odkiaľ sa pobrali na neďalekú lúku s ohniskom. Prvou úlohou bolo zachytiť krásy prírody v detailoch. Po úspešnom zvládnutí a overení získaných poznatkov z celého roka sa sústredili okolo rozhárajúceho sa ohňa. Tentoraz sa sústredili na plamene a tajomstvo kempovania.

Vôňa horiaceho dreva presvedčila mladých fotografov odložiť svoje prístroje a vymeniť ich za špekáčiky na paliciach. O krátku chvíľu si pochutnávali na opečenej dobrote.

Fotoworkshop bol zároveň posledným krúžkom v tomto školskom roku. Cez prázdniny však mladí mediálnici nebudú leňošiť, ale budú zbierať foto alebo video materiál zo svojich výletov, dovoleniek a iných netradičných dní školských prázdnin.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019