Nedeľa krstu Krista Pána – 13.1.2019

LITURGICKÝ KALENDÁR

15. JANUÁR: Utorok: bl. Alojz Variara, kňaz. Spomienka pre sdb rodinu.
17. JANUÁR: Štvrtok: sv. Anton, opát. Spomienka.
20. JANUÁR: 2. Nedeľa v období cez rok
Tento týždeň zverujeme do vašich modlitieb duchovnú obnovu komunity, záver vizitácie s našim regionálnym vizitátorom v Žiline. Na budúcu nedeľu bude zbierka 3×3 na energie strediska a zbierka na pastoráciu mládeže UPC/AMC.

DEVIATNIK K DON BOSCOVI
V utorok 22. 1 sa začíname v našom stredisku modliť deviatnik k don Boscovi, ktorý nájdete aj na našej webovej stránke.

DON BOSCO SHOW
Oznamujeme všetkým, že v nedeľu 27. 1 budeme oslavovať sviatok sv. Jána Bosca známou akciou Don Bosco show, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. Predstavenie bude v divadelnej sále SOŠ automobilová so začiatkom o 16. hodine.

SALEZIÁNSKY PLES
Na budúci týždeň v nedeľu začíname s predajom lístkov na náš saleziánsky ples, ktorý tento rok bude 9. februára v hoteli Centrum. Lístok si môžete zakúpiť v našej predajni dospelí za 30 €, ktorí vyjadrujú solidaritu s vysokoškolákmi. Vysokoškoláci si lístok môžu zakúpiť za 16 €. Kto by chcel prispieť nejakým darčekom do tomboly, môže ho odovzdať v našom stredisku saleziánovi alebo sestre FMA.

UPRATOVANIE
Na budúcu sobotu 19.1 upratuje rodina Jakubovová. O dva týždne 26. 1 upratujú rodiny Lakatošová a Szanislóová. Ďakujeme všetkým, ktorí nám takto pomáhate.

Obrázok z www.lipaonline.org

Simple Calendar