Nedeľa Zjavenia Pána – 6.1.2019

LITURGICKÝ KALENDÁR
08. JANUÁR: Utorok: bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník. Spomienka.
13. JANUÁR: Krst Krista Pána. Sviatok.
Tento týždeň zverujeme do vašich modlitieb akciu „Poďte a uvidíte“, súťaž mladý robot, duchovnú obnovu žien a prípravu k sviatostiam. Príprava rodičov a detí k sviatostiam bude budúcu nedeľu o 17. hodine.

MANŽELSTVO – PROJEKT LÁSKY
V rámci prednášok pre manželov pozývame záujemcov na ďalšiu prednášku s témou: Odpustenie v manželstve. Prednáška sa uskutoční v utorok 8. januára so začiatkom o 18. hodine vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

DUCHOVNÁ OBNOVA ŽIEN
O týždeň v piatok 11. januára začíname vo Vranove dvojdňovú duchovnú obnovu pre ženy. Prihlasovať sa môžete zapísaním sa do zoznamu vo vestibule najneskôr do stredy. Bližšie informácie dostanete mailom.

UPRATOVANIE
Na budúcu sobotu 12.1 upratujú rodiny Jána a Vladimíra Snopku. Ďakujeme všetkým, ktorí nám takto pomáhate.

MISÍJNY KALENDÁR
Pri východe si môžete zobrať Misijný kalendár.

POŽEHNANIE PRÍBYTKOV
Ako je u nás zvykom môžete si zobrať okrem požehnanej vody a kriedy aj Modlitbu požehnania príbytku, a tak v rodine prežiť tento moment modlitby, ktorý môže v rodine vykonať otec alebo mama. 
Kto máte nový príbytok alebo máte nejakú špeciálnu situáciu v rodine tak sa môžete zapísať v sakristii. Toto požehnanie budeme vykonávať v priebehu tohto alebo budúceho týždňa.

obrázok z http://www.lipaonline.org/

Simple Calendar