Run Away 2019 – chlapčenský tábor

Kemp v Kopytovskej doline pri Branisku sa 7. – 12. júla premenil na vojenský štát Kattegard. Mladí chlapci zo saleziánskeho strediska v Košiciach prežili tento týždeň príbeh prenasledovaného národa, ktorý hľadal miesto, kde by sa usadil. Tábor Run Away 2019, s motívom prebratým z biblického Exodu, reagoval na súčasné globálne problémy emigrácie, náboženskej slobody a viery.

Do dejín národa Adygejcov, ktorý pochádzal zo stepí na východe od pohoria Ural, vstúpili chlapci v momente príchodu do novej krajiny Kattegard. Tamojší domorodci kabardi ich prijali s veľkou úctou a radosťou. Nadšenie a bezproblémový život pokazila extrémistická skupina Novij Kabard, ktorá voči Adygejcom začala šíriť nevraživosť. Sociálny útlak vo forme ťažkých prác a prenasledovania vyvolal u adygejcov odpor voči diktátorskému režimu. Pokoj a blaho Kattegardu zostalo iba v dávnych spomienkach, hoci kabardská vláda šírila iný názor.

Adygejcom sa podarilo skontaktovať s národom Čuvašov, ktorý žil na opačnej strane Uralu. Pomoc vo forme materiálu a nástrojov vyvrcholila leteckým útokom. Napriek hrozbám adygejcov sa diktátor Meremptah nechcel vzdať svojej tyranie a obetoval životy mnohých svojich ľudí. Keď zázrakom prežil  a videl skazu svojej krajiny, prepustil adygejcov, ktorým sa vďaka svojej pripravenosti nestalo v osudnú noc nič.

Meremptah si na ďalší deň svoj úmysel opäť rozmyslel a rozbehol sa za adygejcami. Dostihol ich na hranici, ako sa snažia zneškodniť mínové pole, cez ktoré chceli prejsť. Niekoľko chytených chlapcov sa nakoniec podarilo vykúpiť obetavosťou a snahou druhých chlapcov zo všetkých divízií.

Národ adygejcov po vyslobodení a získaní autonómie sa začal formovať ako nový národ so svojimi zákonmi a pravidlami. Skôr ako vonkajšia legislatíva bola dôležitá konverzia vlastného srdca, v strede ktorého stál Pán. Chlapcom takto vystrojeným už chýbala iba posledná vec – vlastná krajina.

Neobývané zauralské stepy sa stali útočiskom adygejským chlapcom. Nič však nie je zadarmo, čo za niečo stojí. Vytrvalí bojovníci sa museli opäť popasovať s neľahkou prekážkou – tento raz to boli kočovní pašeráci, ktorí rabovali všetko, čo im prišlo do cesty.

Po dlhom a úpornom boji sa nakoniec adygejcom predsa len podarilo poraziť a vyhnať pašerákov. Radosť z novej krajiny Khan’an oslávili spoločnou svätou omšou a slávnostným obedom. Nastal čas aj na vyhodnotenie najlepších divízií a presun k autobusu, ktorý vyviedol chlapcov nie len do Košíc, ale aj z celého príbehu národa adygejcov.

Fiktívny príbeh adygejcov s paralelou z biblického exodu, ktorí od koreňa vymysleli animátori zo saleziánskeho strediska na Troch hôrkach v Košiciach, sa stal na šesť dní reálnym dejom, ktorý upútal snáď každého chlapca. Cennejším je však pohnutie srdca a mysle v dôležitých životných otázkach, ktoré ostáva viac ako mnoho dní.

:: Fotogaléria ::

Podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.