Tínedžerský tábor 2019

Príbeh o domorodom kmeni, ktorí prijal všetkých účastníkov, spolu 28 mladých, aby ich učil základným pravdám a hodnotám života bol realizovaný v dňoch 15-19. júla.

Počas 5 dní zážitkovej pedagogiky sa mladí stredoškoláci stretávali sami so sebou a neskôr v konfrontácií so skupinou sa učili prosociálnemu správaniu. Zaujímavé boli aktivity ako Bardo, kde si účastníci písali dôležité veci a odpovedali na otázku: „Kto som?,“ ďalej Čatoga, kde prekonávali ako skupiny svoje hranice a učili sa spolupracovať.

Zaujímavosťou bola aktivita Humanus, ktorú mladí nepochopili a poňali viac žartovne. Neskôr v reflexií si odpovedali na otázky, aby sa dopracovali k jej uchopeniu a zhodnoteniu viacerých situácií a možností. Reflexia bola hlavným bodom po každej zážitkovej aktivite. Prostredníctvom nej sa všetci zúčastnení učili vyjadrovať nielen svoje emócie, ale aj hodnotiť seba samých, či celú skupinu v aktivite a tvoriť závery, či skúsenosti do budúcna. 

Predposledný deň v rámci tvorivých dielní sa účastníci pripravovali na Výstup a nosenie svetla, vyrábali si odev, či pochodne, ktoré neskôr v nočnej aktivite použili.

Posledný deň patril feadbacku a hodnoteniu celého zážitkového tábora a tiež k záverečnej aktivite, pri ktorej sme mohli zrelaxovať a pobaviť sa na netradičnom futbale v nafukovačkách.

Podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

„Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie Tatrabanky.

:: Fotogaléria ::