Články od autora Daska

13. nedeľa v Cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR 02. JÚL: Utorok: Návšteva Panny Márie. Sviatok. 03. JÚL: Streda: sv. Tomáš, apoštol. Sviatok. 05. JÚL: Piatok: sv. Cyril a Metod, Slovanskí vierozvestovia. Slávnosť. 07. JÚL: 14. Nedeľa v období cez rok C Dnes je zbierka na dobročinné dielo sv. Otca. Do vašich modlitieb chceme zveriť tento týždeň prípravu táborov. Tento týždeň je prvý štvrtok v mesiaci, preto bude vo štvrtok vystavená Sviatosť

Čítať celý článok
6. veľkonočná nedeľa (rok C)

LITURGICKÝ KALENDÁR 29. MÁJ: Streda: Bl. Jozef Kowalski, mučeník. Spomienka pre sdb rodinu. 30. MÁJ: Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána. Slávnosť. Prikázaný sviatok. 01. JÚN: Sobota: sv. Justín, mučeník. Spomienka. 02. JÚN: Siedma veľkonočná nedeľa Na budúcu nedeľu bude zbierka na masmédiá. Do vašich modlitieb chceme zveriť tento týždeň kurz mediálne večery, výchovné večery, duchovná obnova dospelých a stredoškolákov

Čítať celý článok
5. veľkonočná nedeľa (rok C)

LITURGICKÝ KALENDÁR 24. MÁJ: Piatok: Panna Mária Pomocnica kresťanov, hlavná patrónka Spoločnosti sv. Františka Saleského a Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Slávnosť pre sdb rodinu. 26. MÁJ: Šiesta veľkonočná nedeľa Minulú nedeľu sa na kňazský seminár vyzbieralo 124€ a na povolania pre saleziánov 225€. Ďakujeme za vašu podporu. Do vašich modlitieb chceme zveriť tento týždeň duchovné cvičenia bratov a sestier

Čítať celý článok
Videá k 10 výročiu strediska

Pri príležitosti 10 výročia saleziánskeho strediska na Troch hôrkach pripravil mediálny tím špeciálne blahoželania. Pozrieť si ich môžete na jednotlivých odkazoch. Blahoželanie č 1. Blahoželanie č 2. Blahoželanie č 3. Blahoželanie č 4.  

Čítať celý článok
Dievčatá oslavovali Lauru

Sestry a animátorky  s dievčatami zo stretiek oslavovali sviatok blahoslavenej Laury spoločným stretkom. V piatok 8.2. 2019 o 14,30 začal zábavno- súťažný program s témou  svätosti, ktorá je pre každého. Organizátorky podujatia ju  predstavili účastníčkam cez mladých ľudí, ktorý svojím životom, postojmi a hodnotami dosiahli túto métu. „ Páčilo sa mi, že hry boli prepojené

Čítať celý článok
Deviatnik k don Boscovi

Ponúkame Vám modlitbové zamyslenia pred slávnosťou svätého Jána Bosca, ktorú budeme spoločne sláviť v nedeľu 27.1. 2019 na svätej omši o 9,30 a tiež 31.1. 2019 o 17,15 hod v kaplnke Panny Márie Pomocnice kresťanov na Troch hôrkach. Deviatnik k don Boscovi  sa môžete modliť v dňoch 22-30.1. 2019 a stiahnúť si ho v pdf verzii tu.   Deviatnik k don Boscovi za saleziánov a sestry, za mladých a rodiny,

Čítať celý článok
Duchovná obnova žien

Stíšenie sa, modlitba, svätá spoveď, spoločenstvo, oddych, načerpanie do života – to boli hlavné dôvody, pre ktoré sa jedenásť mamičiek zo strediska Tri hôrky v Košiciach rozhodlo zúčastniť sa na duchovnej obnove pre ženy. Po tom, ako sa v piatok večer 11.1. 2019  rozlúčili s manželmi a deťmi, nasadli do áut a vyrazili smer Vranov nad Topľou. Tam ich na zasneženom kopci čakal kláštor sestier

Čítať celý článok

    Simple Calendar

    21. júla 2019
    23. júla 2019