Články od autora Salezian

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

11.06.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   JÚN: Pondelok: bl. František Kesy a spoločníci, mučeníci. Spomienka pre sdb. JÚN: Utorok: sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi. Spomienka. JÚN: Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Slávnosť. Prikázaný sviatok. JÚN: 11. Nedeľa v období cez rok Stretnutie s ľuďmi o prestavbe strediska začne o 15 minút v priestoroch čajovne, pozývame všetkých na toto stretnutie.

Čítať celý článok
Zoslanie Ducha Svätého

04.06.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   JÚN: Pondelok: sv. Bonifác, biskup a mučeník. Spomienka. JÚN: Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Sviatok. JÚN: Nedeľa: Najsvätejšej Trojice. Slávnosť. Končí sa Veľkonočné obdobie a od zajtra sa modlíme Anjel Pána. Počas týždňa od 4. do 11. júna 2017 bude na celom Slovensku prebiehať „Týždeň modlitieb mladých za mladých.“ Pozývame

Čítať celý článok
7. Veľkonočná nedeľa

28.05.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   MÁJ: Pondelok: bl. Jozef Kowalski, mučeník. Spomienka pre sdb rodinu. JÚN: Štvrtok: sv. Justín, mučeník. Spomienka. JÚN: Sobota: sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci. Spomienka. JÚN: Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, Slávnosť. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. V tomto týždni je prvý štvrtok mesiaca preto pozývame na poklonu Najsvätejšej Sviatosti, ktorá bude vystavená

Čítať celý článok
6. Veľkonočná nedeľa

21.05.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   MÁJ: Streda: Panna Mária Pomocnica kresťanov, patrónka Inštitútu dcér Márie Pomocnice a celej saleziánskej rodiny. Slávnosť. MÁJ: Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána. Slávnosť. Prikázaný sviatok. MÁJ: Piatok: sv. Filip Neri, kňaz. Spomienka. MÁJ: Siedma Veľkonočná nedeľa Dnes je zbierka na energie strediska a na budúcu nedeľu na katolícke masmédiá. Oznamujeme rodičom detského

Čítať celý článok
5. Veľkonočná nedeľa

14.05.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   MÁJ: Utorok: sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník. Spomienka. MÁJ: Štvrtok: sv. Leonard Murialdo, kňaz. Spomienka pre sdb rodinu. MÁJ: Šiesta Veľkonočná nedeľa Zajtra odchádza naša komunita na duchovnú obnovu, prosíme o vašu modlitbu. Zajtrajším dňom sa začíname modliť v našom stredisku aj deviatnik K PMPomocnici kresťanov. Texty deviatnika nájdete aj na našej webovej stránke.

Čítať celý článok
Nedeľa utrpenia Pána

09.04.2017   LITURGICKÝ KALENDÁR   APRÍL: Zelený Štvrtok Pánovej večere APRÍL: Veľký Piatok, Slávenie utrpenia a smrti Pána APRÍL: Biela Sobota APRÍL: Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania Dnes 9. 4 2017 bude nácvik detského speváckeho zboru MINIMO v hudobnej miestnosti. Speváci na Veľkú noc začínajú nácvik po skončení sv. omše v kaplnke. Od Veľkého Piatku po obradoch pri osobnej úcte kríža bude

Čítať celý článok
5. pôstna nedeľa A

02.04.2017   LITURGICKÝ KALENDÁR   APRÍL: Kvetná nedeľa Dnes je zbierka na Tehličku pre Južný Sudán. Na budúcu nedeľu 9. 4 2017 bude nácvik speváckeho zboru MINIMO. Speváci na Veľkú noc začínajú nácvik 5 min po skončení sv. omše, prosíme o dochvíľnosť.   PÔSTNE ZAMYSLENIE V ČAJOVNI Ďalší hosť, ktorý prijal naše pozvanie dnes na pôstnu katechézu je Róbert Lapko, biblista. Témou je ako nám Božie

Čítať celý článok
4. pôstna nedeľa A

26.03.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   APRÍL: Piata pôstna nedeľa                      Na budúcu nedeľu bude zbierka na Tehličku pre Južný Sudán. Dnes po sv. omši bude aj príprava na 1. sv. prijímanie a speváci nacvičujú v hudobnej miestnosti spevy na Veľkú noc.   SVEDECTVO SALEZIÁNA ZO SUDÁNU Don Dávid Tulimelli pôsobiaci v Južnom Sudáne, ktorý zažil nepokoje v roku 2013 a stále trvajú prichádza

Čítať celý článok
3. pôstna nedeľa A

19.03.2017   LITURGICKÝ KALENDÁR   MAREC: Pondelok: sv. Jozef, ženích Panny Márie. Slávnosť. MAREC: Sobota: Zvestovanie Pána. Slávnosť. MAREC: Štvrtá pôstna nedeľa                      Dnes je zbierka na energie strediska. Na budúcu nedeľu bude príprava na 1. sv. prijímanie. Tento týždeň prosíme o modlitby za spolubrata Laca Mika, ktorý odchádza na duchovné cvičenia.   PÔSTNE ZAMYSLENIE

Čítať celý článok
2. pôstna nedeľa A

12.03.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   MAREC: Tretia pôstna nedeľa.                   Na budúcu nedeľu bude príprava na 1. sv. prijímanie.    SPEVÁCKY ZBOR MINIMO Oznamujeme rodičom, že dnes po sv. omši nácvik speváckeho zboru MINIMO nebude. DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE MANŽELOV Otvárame prihlasovanie sa na duchovné cvičenia pre manželov. Bližšie informácie ohľadom prihlasovania a zodpovednej osoby nájdete

Čítať celý článok
1. pôstna nedeľa A

05.03.2017   LITURGICKÝ KALENDÁR   MAREC: Druhá pôstna nedeľa.                      Dnes je zbierka na charitu.    NÁCVIK DETSKÉHO ZBORU Dnes po svätej omši má nácvik detský zbor MINIMO v hudobnej miestnosti. DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE MLADÝCH Tento týždeň v piatok sme začali duchovné cvičenia pre mladých chlapcov a dievčatá, ktoré sa končia zajtra. Prosíme vás o modlitby za dobré ovocie

Čítať celý článok
7. nedeľa v období cez rok A

19.02.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   FEBRUÁR: Streda: Katedra sv. Petra, apoštola. Sviatok. FEBRUÁR: Štvrtok: sv. Polykarp, biskup a mučeník. Spomienka. FEBRUÁR: Sobota: sv. Alojz Versiglia, biskup a Kalixt Caravario, kňaz. Prví saleziánski mučeníci. Sviatok pre saleziánsku rodinu. FEBRUÁR: Ôsma nedeľa v období cez rok.                      Dnes je zbierka na energie strediska.   VÝROČIE OTVORENIA

Čítať celý článok
6. nedeľa v období cez rok A

12.02.2017   LITURGICKÝ KALENDÁR   FEBRUÁR: Utorok: sv. Cyril a Metod, patróni Európy. V Európe sviatok. FEBRUÁR: Siedma nedeľa v období cez rok.                      Na budúcu nedeľu je zbierka na energie strediska.    NÁCVIK DETSKÉHO ZBORU MINIMO          Oznamujeme rodičom, že po svätej omši je nácvik detského speváckeho zboru Minimo v hudobnej miestnosti. UPRATOVANIE Dnes po svätej

Čítať celý článok
Saleziánsky ples 2017 – Sme jedna rodina!

Aj tento rok vás pozývame stráviť radostné chvíle na našom každoročnom plese. Ponúkame vám tieto informácie, aby ste sa vedeli lepšie zorientovať. Miesto a čas plesu Začíname svätou omšou v sobotu, 11.2. o 17:30 hod v kaplnke na Troch hôrkach. Tento rok sa ples uskutoční v priestoroch HOTELA CENTRUM, Južná trieda  2/A, Košice. Vstupenky Cena lístka pre pracujúcich je 29 €, pre študentov „DOMKÁROV“s platným

Čítať celý článok
5. nedeľa v období cez rok A

05.02.2017  LITURGICKÝ KALENDÁR   FEBRUÁR: Pondelok: sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci. Spomienka. FEBRUÁR: Utorok: bl. Pius IX., pápež. Ľubovoľná spomienka pre SDB rodinu. FEBRUÁR: Štvrtok: bl. Eusebia Palomino Yenes, panna. Ľubovoľná spomienka pre SDB rodinu. FEBRUÁR: Piatok: sv. Školastika, panna. Spomienka. FEBRUÁR: Šiesta nedeľa v období cez rok.     DON BOSCO SHOW Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek

Čítať celý článok