Domka

logo domka kosiceDomka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac ako 8 500 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov, patrí k najväčším detským a mládežníckym organizáciám na Slovensku.

V 33 strediskách po celom Slovensku ponúka deťom a mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho.

V Košiciach spolupracuje s Centrom voľného času Valdocco a so saleziánmi na Troch hôrkach a ostatnými strediskami v Košiciach.

Viac o tomto združení na domka.sk

download Viac o minuloročnej činnosti Domky sa dozviete vo Výročnej správe DOMKY Košice za rok 2012

download Prezenčka DOMKA

download Správa z podujatia (k prezenčke)

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019