Sväté omše

 

UTOROK 17:15  
ŠTVRTOK 17:15 (po sv. omši krátka adorácia)
1. štvrtok v mesiaci adorácia do 21:00
PIATOK 18:00 ruženec mladých
  18:30 mládežnícka sv. omša
    (po sv. omši čajovňa pre mladých)
NEDEĽA   7:30  
    9:30 (pre rodiny s deťmi)
  16:00 pre rodiny s deťmi + Oratko
  18:30 vešpery a adorácia pre mladých