Animátori

ANIMATORSKA VECERA_2

Animátor je mladý človek, ktorý usmerňuje a sprevádza, je dobrým kresťanom a nehanbí sa mladým ponúkať kresťanské hodnoty.

Čo znamená byť animátorom?

Zvyčajne spolu s iným animátorom vedie skupinku mladých ľudí – stretko, kde vytvára rodinné ovzdušie. Animátorstvo je služba pre druhých, ktorá sa neobmedzuje len na čas stretka, stretkárskej či strediskovej akcie alebo prítomnosti v oratóriu, ale je to trvalý postoj aktívneho kresťana v každodennom živote.

V saleziánskych prostrediach je animátor mladý, niekedy dospelý človek, ktorý sa vie nadchnúť pre výchovu a spoločne so svojimi „zverencami“ kráča k Pánu Bohu.

Simple Calendar