Stretká

Čo je to vlastne stretko? 

Je to STRETNUTIE rovesníkov v skupine (asi 10 ľudí) pod vedením skúseného animátora – vedúceho skupiny. Celá naša činnosť je založená na týchto pravidelných týždňových stretnutiach. Tu majú detí alebo mládež (podľa vekovej kategórie) priestor na hru, zábavu, ale i ľudské a kresťanské vyzrievanie.

Cieľom stretka je vytvoriť dobrú partiu, ktorá žije a pútavou formou odpovedá na otázky mladého človeka. Vychádza pri tom z ich konkrétnej situácie.

Stretká vedú saleziáni a mladí zo strediska – animátori.