Rodinná svätá omša

1. Deti patria do života Cirkvi a je správne ich privádzať na svätú omšu.

Deti sú súčasťou Cirkvi, preto je normálne a dobré privádzať ich do kostola na svätú omšu. Pomáhame im vytvárať si tak vzťah  k Bohu, k ľuďom, k situáciám, k miestu, čím budujeme jedno spoločenstvo. V saleziánskej komunite máme pochopenie pre prítomnosť detí na sv. omši. K tomuto postoju chceme vychovávať aj ostatných, ktorí navštevujú túto kaplnku a  sväté omše. Rešpektujeme Vaše deti, napriek tomu je potrebné mať cit aj pre ostatných prítomných v kaplnke. Choré dieťa odporúčame neprivádzať na sv. omšu, berme ohľad na jeho zdravie a zdravie ostatných.

2. Rodinná svätá omša sa začína už u vás doma a končí sa až u vás doma.

Pripravte deti na to, že sa idú stretnúť s pánom Ježišom. Pripomeňte im dôležitosť tohto stretnutia a skúste ich motivovať k tomu, aby boli pozorné. Dieťa vidí rodičov, čo robia, čomu veria, ako sa správajú, a aj keď tomu nerozumie, kopíruje ich. Vo výchove nič lepšie ako príklad rodičov neexistuje. Rodinná sv. omša chce byť impulzom na to, aby sa to, čo sa nakrátko odohrá počas príhovoru pre deti, bolo ešte dorozprávané, domodlené a pripomínané spolu s rodičmi doma.

Aj vy ako rodičia sa pripravte počas týždňa na slávenie nedeľnej Eucharistie práve čítaním nedeľných liturgických čítaní (http://lc.kbs.sk). Keď počas čítaní v kostole deti mierne vyrušujú, máte čítania už premeditované a účasť na Eucharistii bude aj napriek vyrušovaniu viac sústredená.

Vidíte, že kňaz si pri sv. omši za účasti detí chystá krátky príhovor aj pre deti. Je nevyhnutné, aby ste doma  s deťmi „pokračovali“ v jeho kázni. Hneď pri obede sa s deťmi vráťte k tomu, čo im kňaz počas omše hovoril.

3. Za správanie sa dieťaťa počas svätej omše nesie zodpovednosť rodič.

Správanie dieťaťa počas svätej omše je ovplyvnené vekom, povahou, temperamentom, jeho momentálnym, fyzickým a psychickým rozpoložením. Rodič najlepšie pozná svoje dieťa. Stanovením hraníc v správaní /čo môže a čo nie/, ich dôsledným dodržiavaním a láskavým prístupom, postupne učíme dieťa prežívať svätú omšu nielen navonok, ale aj vnútorne. Nebojte sa ráznych pritiahnutí k sebe alebo prísnejších pohľadov. Ako rodičia zo svätej omše toho mať veľa nebudete – ale príde čas, keď budete môcť opäť pokojne sledovať svätú omšu. Teraz je dôležité to, že ste v kaplnke spolu ako rodina, deti to vnímajú, stáva sa to súčasťou ich života.

4. Na svätú omšu prichádzame včas.

Príchod načas vám umožní nájsť si vhodné miesto v kaplnke tak, aby dieťa mohlo svojimi zmyslami vnímať, prežívať a aktívne sa zapájať  do priebehu svätej omše. Dieťa by malo vidieť na oltár. Predné lavice sú vyhradené pre deti a ich rodičov. Na vlastné dieťa, ktoré sedí vpredu treba vidieť a včas zasiahnuť, ak je nepokojné alebo rozptyľuje ďalšie deti. Ak prichádzate s kočiarom, neblokujte hlavné prechody. Zadná chodba je vyhradená na parkovanie kočiarov. Je potrebné rešpektovať priestory, ktoré máme.

5. Dieťa počas svätej omše hračky nepotrebuje.

Kaplnka nie je herňa. Hračkami odvádzame pozornosť  nielen vlastného dieťaťa, ale aj ostatných detí. Vhodné sú knihy s priebehom svätej omše alebo biblickou tematikou.

6. Počas svätej omše nejeme a nepijeme.

Deťom je potrebné primerane vysvetliť, že počas svätej omše nejeme a nepijeme, pokiaľ si to nevyžaduje zdravotný stav dieťaťa. Najesť a napiť sa je potrebné pred alebo po svätej omši. Dojčacie mamky majú vyhradenú miestnosť na poschodí hneď v pravo, kde môžu v pokoji nadojčiť svoje dieťa.

7. Nenechávajte deti voľne behať a prechádzať sa po kaplnke.

Pohyb k deťom nerozlučne patrí. Nie každé dieťa však dokáže vydržať pokojne sedieť. Dôležité je dieťaťu vysvetliť, že počas omše nebeháme po kaplnke a zbytočne sa neprechádzame. Ak sa potrebujem premiestniť, robím to v pokoji, tak aby som nevyrušoval. Opatrnosť je potrebná zvlášť  na schodoch. Nenechajte deti vešať sa po zábradlí a laviciach, aby nedošlo k zbytočným úrazom.

8. Počas svätej omše nerozprávame.

Počas svätej omše sa nerozprávame nahlas. Ak potrebujeme dieťaťu niečo povedať, vysvetliť, robme to v tichosti. K otázkam dieťaťa sa vráťte po svätej omši a odpovedzte na ne. Rozprávať môžu deti vtedy, ak ich k tomu vyzve kňaz.

9. Hlučne vyrušujúce a nezvládnuteľné dieťa je potrebné vyviesť von alebo do klubovní.

Vyjsť  vonku alebo mimo kaplnky treba vtedy, ak je dieťa hlučné, nezvládnuteľné a nereaguje na vaše upozornenie. Keď sa upokojí, spokojne sa vráťte dnu.

10. Zapojte sa aktívne do svätej omše.

Každá rodina svojou prítomnosťou dotvára atmosféru svätej omše. Ponúkame vám možnosť priniesť obetné dary ako rodina. Môžete si zobrať na starosť čítania a prosby, zapájajte sa s deťmi do spevov a modlitieb. Po ceste domov, pri obede alebo večernej modlitbe sa rozprávajte o tom, čo vás oslovilo počas svätej omše. Opýtajte sa detí, čo si zapamätali.

11. Detské ihrisko počas svätej omše nepoužívame.

Na ihrisku sa môžete pohrať po svätej omši. Za bezpečnosť dieťaťa na ihrisku zodpovedá rodič. Na ihrisku dodržujte stanovené pravidlá.

 

Tieto pravidlá vás nemajú odradiť privádzať deti na svätú omšu, ale sú pomôckou pri ich výchove. Nenechávajte sa odradiť neúspechom a nestrácajte vieru, ak všetko naraz nezmeníte. Chce to čas, našu i vašu ochotu, trpezlivosť, dôslednosť a láskavosť,  aby sme sa naučili spoločne prežívať a sláviť rodinnú svätú omšu.

Tieto pravidlá budú zverejnené na webstránke a nástenke. Budeme radi, ak nám sprostredkujete svoje postrehy, nápady i pripomienky. Podnetné skúsenosti o prežívaní svätej omše s deťmi nájdete aj na internete.

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky 17, Košice