VPP

Predstavenie života a činnosti na Troch hôrkach v školskom roku 2018/19

 

Každý rok komunita bratov a sestier spolu hodnotia a plánuju život a činnosť nášho strediska. Zmeny, novinky, radosti, prosby aj ich sny na školský rok 2018/2019 si môžete prečítať tu:

 

Predstavenie komunít na Troch hôrkach:

komunita bratov: nový brat Jožko Bago

komunita sestier: nové sestry: Janula Haluščáková a Dáška Čepeľová a direktorkou sa stala sr. Ľubica, ktorá okrem iného učí na ZŠ Lechkého na KVP

 

Predstavenie života a činnosti:

 • Výchovno-pastoračný projekt /VPP/ strediska

 

Vzišli nám z toho 3 priority, ktoré sme nazvali takto:

 1. „Mladý človek v strede“

Chceme podporovať vznik zdravého jadra – srdcoví ľudia (mladí, dospelí)

 1. Rodinnosť
 2. Otvorenosť

– podporovať vnútornú otvorenosť v diele(nie skupiny, ktoré si vystačia samy)

– citlivosť na chudobných(nie množenie aktivít)

 

 • Duchovné obnovy a duchovné cvičenia

Aj tento rok ponúkame pravidelné mesačné duchovné obnovy pre mladých a dospelých a duchovné cvičenia pre všetkých, spoločné vigílne adorácie ako vyjadrenie nášho presvedčenia, že naša viera buď rastie alebo stagnuje.

 

 • Oratórium a Centrum voľného času

– Nová riaditeľkou CVČ sa stala sr. Dáška.

– Ponuka nových krúžkov: Mladý robot a Varím, pečiem, grilujem.

– Tento rok sa tešíme veľkej skupine nových stretkárov zo 4. ročníka (spolu približne 48 chlapcov a dievčat).

– Každým rokom vnímame rastúci záujem o krúžky a stretká zároveň pociťujeme nedostatočnosť priestorov.

 

 • Animátori a mládežnícke stredisko

– Tento rok sme ponúkli mladým tínedžerský tábor.

– Formácia animátorov sa opäť otvorila skupine mladých Prípravkárov (17 mladých ľudí vo veku 14 až 15 rokov prejavilo záujem stať sa animátormi).

– Stále pokračujeme s ponukou nedeľných vešpier s mladými v zmenenom čase o 18:30.

– Všímame si novú skupinu mladých, ktorá rastie za posledné roky – sú to mladí pracujúci. Tento rok vzniklo ďalšie nové stretko. Spolu ich už máme 3 stretká.

– Registrujeme menší záujem o animáciu a oživenie ponuky piatkovej Čajovne, čím pozývame mladých k prebratiu iniciatívy. Zdá sa nám to stále vhodná alternatíva trávenia piatkového večera.

– Chceme ďalej pokračovať vo významnej ponuke mládežníckych sv. omší, čím vás –starších a rodiny – chceme poprosiť o vytváranie priestoru práve pre mladých, ktorí tak môžu byť jednu omšu spolu bez vyrušovania detí (nechceme vás týmto vyháňať, ale pekne poprosiť o pochopenie).

 

 • Školy

– Pokračujeme v spolupráci so ZŠ Bernolákovou. Ako novinku ponúkame Mediálnu výchovu (kurz) pre vás rodičov, 3 x v šk. roku v priestoroch školy. Viac info na FB stránke a webe.

– Spolupráca s GTA pokračuje ako za posledné roky jednou sv. omšou za mesiac vo štvrtok ráno a občasnými stretnutiami s mladými na škole.

– Tento rok sa výrazne zúžila naša prítomnosť a spolupráca na škole Gymes, kde už nie sú zamestnané sestry a Lacova prítomnosť je len jedenkrát do týždňa. Naďalej budeme animovať niektoré duchovné obnovy pre študentov.

 

 • Kaplnka

– Pridali sme jednu nedeľnú sv. omšu o 16:00 na obdobie 3 mesiacov, ako hľadanie riešenia na preplnenosť našej kaplnky v nedele a otvorenosť pre ďalších mladých a rodiny.

– Stále hľadáme kantorov na sprevádzanie liturgie o 7:30 a 16:00.

– Rozmýšľame nad nejakým riešením odvetrania a ochladenia kaplnky a oratória a presklením hudobky ako miesta pre deti, čo plačú.

– Chceme vyjadriť vďaku za vašu spolupatričnosť vyjadrenú aj cez upratovanie priestorov. Chceme k službe povzbudiť aj ostatných, ktorí sa ešte váhate zapojiť.

 

 • Rodiny

– Začínajú dve stretká mladých manželských párov, ktorých vedú skúsenejší manželia.

– Rozmýšľame nad ponukou prípravy snúbencov pod vedením manželov z nášho prostredia.

– Dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre manželov s deťmi 3x do roka v nedele po sv. omši o 16:00 so záverom do 18:30.

 

 • Otvorenosť dovnútra

Ponúkame medziskupinové aktivity na preklenutie uzavretosti (hry v stredu o 14:00 v telocvični, Futbalová liga, Liga vo vybíjanej a ponuka letných táborov)

 

 • Materské centrum

Chceme sa poďakovať hlavnej zodpovednej Materského centra Obláčik – Mirke Valkovej a jej tímu za obetavé a sympatické animovanie tejto ponuky pre mamky s malými deťmi. Zároveň sa tešíme, že túto službu prevzali Barbora Okruhľanská a Janka Tomaštíková. V centre bude prítomná aj sr. Janka. Bratia poslúžia pri sv. omšiach a spovedaní.

 

 • Minimo

Chceme sa poďakovať za tvorivú a obetavú službu mamkám z detského zboru Minimo. Zvlášť Pati Joščákovej, Lucii Stašíkovej a Miške Horňákovej. Nová zodpovedná za tento zbor sa stáva Lucia Marcinová. Tešíme sa, že o najmenší zbor je veľký záujem.

 

 • Médiá

Pracujeme na novej web stránke a pokračujeme v stálej aktuálnosti našej FB stánky, kde podnecujeme výchovnú tému cez pravidelnú rubriku Výchova v rodine.

 

 • Kalendár

Nájdete na našej webovej stránke alebo si jeho zdieľanie môžete mailom vypýtať od Bohuša.

 

 • Starostlivosť o dom a rozvíjanie diela

Hľadáme údržbára.

 

 • Naše sny

– Snívame o chate, kde by sme mohli chodiť s mladými na víkendovky, stretkárske výlety, ale aj pre pobyty rodín, ktoré si nemôžu dovoliť drahé dovolenky.

– Snívame aj o ihrisku s umelou trávou a o altánku pre letné stretká.

 

 • Inšpirácie a angažovanosť

Ak máte nejakú inšpiráciu pre život a činnosť strediska smelo sa ozvite a radi prijmeme aj vaše zapojenie do organizácie nejakej akcie (VHT-čko, Adventné dopoludnia, Ples, Rodinný karneval, Summer day, Rodinný tábor a iné.

Simple Calendar