Oznamy 27. nedeľa cez rok, 3.10.2010

Lit. Kalendár:
4. OKTÓBRA: Pondelok Sv. Františka Assiského. Spomienka
7. OKTÓBRA: Štvrtok Panny Márie Ružencovej. Spomienka.
10. OKTÓBRA: 28. nedeľa v Cezročnom období

Brigáda mužov a otcov
Chceme sa veľmi pekne poďakovať za včerajšiu pomoc dvadsiatke mužov a otcov pri
brigáde.

Tanečný krúžok
V stredu 6.10 o 15.00 začne nový tanečný krúžok u nás v stredisku Tri hôrky.
Podrobnejšie informácie nájdete na výveske.

Floorbal dievčat
Včera sa dievčatá z nášho strediska zúčastnili na celoslovenskom floorbalovom turnaji
v Banskej Bystrici. V zastúpení mnohých stredísk získali v staršej kategórií druhé miesto
len z veľmi malým rozdielom na prvé a v kategórií mladších získali prvé miesto. Srdečne
im ďakujeme za peknú reprezentáciu nášho strediska.

Ruženec
Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. V našom stredisku sa budeme modliť
sv. ruženec vždy pred sv. omšami v utorok a vo štvrtok.

Misijná nedeľa
V nedeľu 17. 10.je v Cirkvi slávená ako misijná nedeľa. V našom stredisku si ju zvlášť
pripomenieme špeciálnym hosťom – misijnou dobrovoľníčkou Máriou Hatokovou, ktorá
pomáhala našim bratom v Azerbajdžane. Beseda s ňou bude v nedeľu 17.10 o 16.
00 v čajovni. Pozýva vás na azerbajdžanský čaj. Beseda je spojená s dobrovoľným
príspevkom na čistiaci stroj pre tamojšiu komunitu bratov saleziánov.

Mikiny
V dňoch od 8. do 10. 10 sa na celom Slovensku uskutoční podujatie na zviditeľnenie
dobrovoľníckych organizácii v našej spoločnosti s názvom 72 hodín bez kompromisu.
Aj naše saleziánske organizácie sa do tohto podujatia zapájajú na celom Slovensku
s prispôsobeným názvom 72 AA hodín. Je to pokračovanie minuloročného
celoslovenského stretnutia animátorov Akcia: Animátor. Účastníci si môžu vyzdvihnúť
mikiny ku akcii u Adama Markoviča. Ak by mal niekto dodatočný záujem o mikiny – sú aj
navyše.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019