Oznamy 28. nedeľa cez rok, 10.10.2010

Lit. Kalendár

15. októbra: Piatok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, Spomienka
17. októbra: 29. nedeľa v Cezročnom období

Ruženec

Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. V našom stredisku sa budeme modliť sv. ruženec vždy pred sv. omšami v utorok a vo štvrtok.

Misijná nedeľa

V nedeľu 17. 10.je v Cirkvi slávená ako misijná nedeľa. V našom stredisku si ju zvlášť pripomenieme špeciálnym hosťou – misijnou dobrovoľníčkou Martinou Hatokovou,
ktorá pomáhala našim bratom v Azerbajdžane. Beseda s ňou bude v nedeľu 17.10 o 16. 00 v čajovni. Pozýva nás na azerbajdžanský čaj. Besada je spojená s dobrovoľným príspevkom na čistiaci stroj pre tamojšiu komunitu bratov saleziánov.
Budúcu nedeľu je aj zbierka na misie.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019