Provinciál prijal nových kandidátov

Po piatich rokoch sa presunul prednoviciát z Bratislavy-Mamateyovej do Košíc na Kalváriu. Provinciál don Karol Maník v stredu 29. septembra prijal nových kandidátov a otvoril tak nový formačný rok.

 

Vo svojom príhovore pri vešperách kandidátom predstavil a objasnil základné ciele prednoviciátu. Zdôraznil tiež, že toto obdobie je darom a príležitosťou počúvať Boží hlas a zároveň si vyskúšať saleziánsky štýl života.

Zo šestice kandidátov pochádzajú dvaja z Prešova a ďalší sú z Košíc, Michaloviec, Senice a Bratislavy. Zodpovedným za nich je don Martin Kačmáry. Okrem pôsobenia v miestnom stredisku na Kalvárii sa kandidáti budú zapájať aj do aktivít v stredisku na Troch hôrkach a na sídlisku Luník IX.

Informoval Daniel Holúbek, prevzaté zo saleziani.sk

kandosi

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019