nedeľa zoslania Ducha Svätého

Oznamy nedeľa zoslania Ducha Svätého

12.6.2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

13. júna: Pondelok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Svätodušný pondelok.

19. júna: 12. nedeľa v Cezročnom období. Najsvätejšej Trojice. Slávnosť

Dnes sa končí veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka na splácanie úveru za stredisko. Pán Boh zaplať!

Zbierka na médiá

Zbierka na médiá v stredisku bola 93,80 eur. Pán Boh zaplať.

Letné tábory

Stále je možnosť prihlásiť deti do letných táborov. Prímestské od ukončeného tretieho ročníka a pobytové od ukončeného piateho ročníka.

DO

Mladých pozývame na spoločnú duchovnú obnovu v piatok 17.6.2011 o 18.00 na Troch hôrkach.

Stretnutie rodín vo Vysokej nad Uhom

Inštitút rodiny v Košiciach pozýva rodiny na stretnutie vo Vysokej nad Uhom. Dňa 26. júna 2011 so začiatok od 9:30 hod. Podrobné info nájdete na výveske.

Upratovanie

Budúci týždeň upratujú rodiny Szanisloová a Hricková