Olympiáda /beh Dominika Savia

 

 

Na konci školského roka sa stretli deti z nášho strediska a sídliska a spoločne športovým popoludním zakončili školu. Mohli si vyskúšať rôzne športové disciplíny ako napríklad preťahovanie lanom, súťažili v prehadzovaní papierových gulí, v skupinách skákali cez lano. V celom stredisku vládla radostná atmosféra. Vyvrcholením celej akcie bol beh cez sídlisko po okolí strediska.  Po dlhom sedení v školských laviciach sa mohli všetci dosýta vyšantiť a zašportovať si.

miška & rado