Domka Košice na Troch hôrkach privítala starostu Bauera

Čajovne boli u od svojich počiatkov miestami spoločenských debát a kultúrnych podujatí. V tomto duchu pokračuje aj čajovňa na Troch hôrkach, ktorá 7. októbra usporiadala besedu, ktorej hosťom bol starosta mestskej časti Košice – Západ Rudolf Bauer.

Témou debaty boli spoločenské otázky a život rodín na sídlisku. Počas besedy vládla uvoľnená a priateľská komornej atmosfére. Okrem hlavnej témy padali aj otázky ohľadom rozvoja sídliska,  parkovania a zhustenej dopravy. Diskutovalo sa aj o problémoch susedských vzťahov a o strategických riešeniach do budúcnosti.

Po skončení besedy diskutujúci na čele s pánom Bauerom vyjadrili túžbu, aby sa takéto neformálne a priateľské stretnutia konali častejšie.

Aktivita sa  uskutočnila aj vďaka grantovému programu Šanca pre Váš región Nadácie Orange.

Simple Calendar