Oznamy 23. nedeľa rok B

9.9.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár:

12.SEPTEMBRA: Streda Najsvätejšieho mena Panny Márie. Ľubovoľná spomienka.

13. SEPTEMBRA: Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

15. SEPTEMBRA: Sobota. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Slávnosť.

16. SEPTEMBRA: 24. nedeľa v Cezročnom období.

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rodinu Snopku Jána a rod. Kováčovú.

 

DO rodiny

V stredu pozývame na duchovnú obnovu rodín o 18.00.

 

Odpust na Kalvárii

Bratia na kalvárii vás pozývajú na odpust. Podrobný program nájdete na výveskách.

 

Pôstna reťaz za kňazov

Od 15. 9. bude na Slovensku prebiehať 40 dňová pôstna a modlitbová reťaz za kňazov. Kto máte záujem, dá sa do nej zapojiť.

 

Prihlášky do CVČ

Vzadu vo vestibule nájdete prihlášky do nášho centra voľného času. Deti, ktoré sa pravidelne zúčastňujú našich aktivít môžu byť v ňom zapísané. Zápis prebieha do 14.9. Vďaka.

 

Skúška detského zboru

Po sv.omši je skúška v hudobke.