Oznamy 26. nedeľa rok B

 

30.9.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár:

1.októbra: Pondelok. Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka

4. októbra: Štvrtok. Sv. Františka Assiského. Spomienka. Je to prvý štvrtok v mesiaci, modlíme sa za duchovné povolania a v našej kaplnke bude po sv. omši vystavená sviatosť až do 22.00.

7. októbra: 27. nedeľa v Cezročnom období.

 

Upratovanie

Budúcu sobotu sme spravili chybu v rozpise. Chýba nám tam dátum 6.10. Tak vás chceme poprosiť, kto máte možnosť prísť, príďte. Vďaka.

 

Zbierka na splácanie dlhu

Minulý týždeň sa vyzbieralo 375,14 € na splácanie dlhu a na rádio Lumen sa vyzbieralo 24 €. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

 

Ihrisko

Ďakujeme za vašu účasť na posvätení a otvorení ihriska. Ďakujeme aj za koláče, čo ste napiekli.

 

Kalvarčan – priadky

Folklórny súbor Kalvarčan vás dnes pozýva na priadky a výstavu krojov. Všetko sa to uskutoční v čajovni po sv. omši.

 

Brigáda chlapov

Už každoročne pozývame mužov na brigádu do strediska. Brigáda by bola najbližšiu sobotu 6.10. Začíname o 8.30. a končíme, kým nebude všetko spravené :), alebo podľa možnosti vašich rodín. Jedlo a pitný režim zabezpečujeme my.

 

Manželské večery

Tak ako minulý rok, aj tento rok vám saleziáni spolupracovníci ponúkajú program Manželské večery. Je to 8 stretnutí, ktoré investujete do manželského vzťahu. Minulý rok sme to spravili prvý krát. Po dobrých ohlasoch by sme to chceli ponúknuť aj túto jeseň.

 

Prihlásiť sa treba do 7.10.2012 v sákristii. Stretnutia budú začínať o 18.30 v čajovni.

Začne sa v utorok 16. októbra. Koniec je 4.decembra 2012. Program je pre 8-10 párov.

Viac informácii nájdete na stránke manzelskevecery.sk

 

Debata so starostom

Budúcu nedeľu po sv. Omši o 9.30 bude v čajovni neformálne stretnutie s pánom starostom MČ Košice – západ, Rudolfom Bauerom. Kto by ste mali záujem, nech sa páči.