Oznamy 27. nedeľa rok B

 

7.10.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár:

14.OKTÓBRA: 28. nedeľa.

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. Pán Boh zaplať za veľkodušnosť.

 

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Hrickovú a rod. Štofančíkovú. Vďaka.

 

Brigáda chlapov

Chceme sa poďakovať chlapom a otcom za včerajšiu brigádu. Bolo okolo 10 mužov. Ďakujeme ich rodinám, že nám ich „prepožičali“.

 

Debata so starostom

Dnes po sv. Omši o 9.30 bude neformálna debatra s p. Starostom Bauerom v čajovni. Ste srdečne pozvaní. Program v čajovni bude tým pádom upravený.

 

Víkendová duchovná obnova pre mužov

Zisťujeme záujem o víkendovú duchovnú obnovu pre mužov, ktorú by sme chceli spraviť 16 – 18.11.2012. Miesto a prípadne aj to či jeden či dva dni, by sme upravili podľa počtu záujemcov. Dá sa predbežne zapísať vzadu vo vestibule. Vďaka.

 

Biskupská synoda

Zástupcovia biskupstiev z celého sveta sa zídu do Ríma, aby sa v dňoch 7. – 28. októbra zúčastnili na Biskupskej synode o novej evanjelizácii. Tieto udalosti sú pre nás pozvaním, aby sme aj my naplno prežívali svoju vieru a ohlasovali ju všade, kde nás Pán Boh posiela. Na Synode sa zúčastní aj náš hlavný predstavený, ktorý bol aj členom prípravného výboru Synody a bude mať aj svoj vstup.

 

Rok viery

11.októbra si pripomenie 50. výročie otvorenia II. vatikánskeho koncilu a 20 rokov Katechizmu Katolíckej cirkvi. Benedikt XVI. zároveň vyhlási Rok viery. Vzadu na nástenke nájdete aj vysvetlenie, ako a kde sa dá počas tohto roku viery získať plnomocné odpustky.

 

Provinciálna kapitula

Budúcu nedeľu 14.10. začnú saleziáni na Slovensku svoju provinciálnu kapitulu. Je to zhromaždenie volených spolubratov, ktorý sa raz za 6 rokov stretnú, aby prehodnotili život a prácu saleziánov v našej provincii.

 

Prosíme vás, aby ste sa modlili za tieto významné cirkevné, ale aj naše, saleziánske udalosti.

 

Floorbal dievčatá

Dievčatá z nášho strediska vyhrali celoslovenský floorbalový turnaj v Banskej Bystrici. Zároveň Nika Sonogová získala titul najlepšej brankárky turnaja a Miška Milichovská titul najlepšej hráčky turnaja. Gratujeme.

Simple Calendar