Oznamy 28. nedeľa rok B

 

14.10.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár:

15.októbra: Pondelok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.

17. októbra: Streda Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka. Spomienka.

18. októbra: Štvrtok Sv. Lukáša, evanjelistu. Sviatok.

21. októbra: 29. nedeľa. Na budúcu nedeľu je zbierka na splácanie dlhu za stredisko. Pán Boh zaplať.

 

Zbierka na misie

Dnes po sv. omši môžete prispieť na misie. Vďaka.

 

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Micheľovú a rod. Petra Deča.

 

Víkendová duchovná obnova pre mužov

Zisťujeme záujem o víkendovú duchovnú obnovu pre mužov, ktorú by sme chceli spraviť 16 – 18.11.2012. Miesto a prípadne aj to či jeden, či dva dni, by sme upravili podľa počtu záujemcov. Dá sa predbežne zapísať vzadu vo vestibule. Vďaka.

 

Provinciálna kapitula

Dnes začnú saleziáni na Slovensku svoju provinciálnu kapitulu. Je to zhromaždenie volených spolubratov, ktorý sa raz za 6 rokov stretnú, aby prehodnotili život a prácu saleziánov v našej provincii. Zverujeme ju do vašich modlitieb.

 

Duchovná obnova dospelých

V stredu pozývame dospelých na duchovnú obnovu. Začiatok je o 18.00 a končí sv. omšou o 20.00.

 

Sviečka za nenarodené deti

Vzadu vo vestibule nájdete sviečky za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty Fóra života na ochranu ľudského života.

 

Manželské večery

V utorok začína kurz manželských večerov. V prípade záujmu je ešte miesto pre dva páry. Dá sa prihlásiť v zákristii.

Simple Calendar