Oznamy 3. Nedeľa v roku B

 


22.1.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. kalendár

24. januára: Utorok. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

25. januára: Streda. Obrátenie sv. Pavla, apoštola. Sviatok

26. januára: Štvrtok. Sv. Timoteja a Títa, biskupov. Spomienka

28. januára: Sobota.  Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka. 

29. januára: 4. nedeľa v Cezročnom období.

Od 18.1 do 25.1 prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Upratovanie

V sobotu poprosíme o upratovanie rod. Krúpovú a Hořákovú.

Zbierka

Minulú nedeľu sa na platenie dlhu vyzbieralo  316,41€. Pán Boh zaplať.

Spoločenská diskusia

Pozývame vás na spoločenskú diskusiu s pánom starostom MČ Košice západ Rudolfom Bauerom a hosťami o otázkach týkajúcich sa dlhovej krízy, ekonomickej krízy, štrajkov, vzájomných prepojení týchto spoločenských javov a perspektív, ktoré sa načrtávajú do budúcnosti.

Stretnutie pre mladých bude dnes 22.1.2012 o 16.00 v čajovni. Pre ostatných bude toto isté stretnutie 5.2.2012 o 16.00 v čajovni.

Don Bosco

Blížia sa oslavy Dona Bosca. V kaplnke bude slávnostná sv. omša v nedeľu 29.1.2012 o 9.30. Celebrovať sv. omšu bude biskupský vikár pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov Vladimír Šosták.

Zábavný program Don Bosco show bude v nedeľu 29.1.2012 o 16.00 v sále v Strednej odbornej školy Dopravnej.

Spoločná sv. omša všetkých stredísk bude v utorok 31.1.2012 na Kalvárii o 17.30 s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom.

 U nás v utorok 31.1.2012 sv. omša o 17.15 nebude.

Deviatnik – modlíme sa ho pred sv. omšou v kaplnke. Nájdete ho na našej stránke ako aj na FB.

Vzadu vo vestibule je možnosť do pripravenej krabičky vložiť aj osobné prosby, ktoré budú vo februári prinesené k hrobu sv. Jána Bosca v Turíne.

DO mladí

Duchovná obnova pre mladých bude v  stredu 25.1.2012 o 18.00.

Ples

Tohtoročný ples saleziánskej rodiny sa bude konať 17.2.2012 v piatok na Jedlíkovej ulici v Košiciach. Lístky predáva Monika Šimoňáková a Drahuša Snopková.

Časopisy

Vyšlo nové číslo strediskového časopisu. Prišlo aj nové číslo Viery do Vrecka – Prečo žiť denne z Božieho slova.

 Karneval

Už teraz dávame do pozornosti, že v našom stredisku bude karneval pre celé stredisko a to v nedeľu 19.1. o 11.00 – teda hneď po rodinnej sv. omši.