Oznamy 30. nedeľa rok B

 

28.10.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár

29. NOVEMBRA: Pondelok. Bl. Don Michal Rua, prvý nástupca dona Bosca

1.NOVEMBRA: Štvrtok. Všetkých svätých, slávnosť. Prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu o 7.30 a o 9.30. Večerná sv. Omša o 17.15 nebude.

2. NOVEMBRA: Piatok. Spomienka na všetkých verných zosnulých.

 

Úplné odpustky v prospech zosnulých v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých: návšteva kostola alebo kaplnky, pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha, sviatosť zmierenia a sv. prijímanie, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas’ a Sláva), vylúčiť aj všedný hriech. Od 1. – 8. novembra získa odpustky pre duše v očistci aj ten, kto navštívi cintorín, pomodlí sa za zosnulých, na úmysel Svätého Otca, prijme sv. prijímanie. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

 

4.NOVEMBRA: 31. nedeľa v Cezročnom období.

  Zbierky

  Na spácanie dlhu sa vyzbieralo 350,37.- €

  Na Misie 184.- €

  Pán Boh zaplať!

   

  Upratovanie

  Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Tomaštíkovú a Stašíkovú. Vďaka.

   

  Divadlo

  Mladí z Prešovského oratória vás srdečne pozývajú na divadelné predstavenie s názvom Príliš malá izba. Bude 11. novembra o 17.00 na SOŠ Automobilovej na Moldavskej 2. Vstupné je pre študentov 1 euro a pre dospelých 2 eurá. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske.

   

  Rím

  Skupina mladých zo strediska odchádza počas jesenných prázdnin na púť do Ríma s príležitosti Roku viery. Poprosíme vás o sprevádzanie v modlitbe.

   

  Jesenné prázdniny

  Počas jesenných prázdnin je oratórium zavreté. Piatková mládežnícka sv.omša je aj s čajovňou.

  Simple Calendar