Oznamy 4.pôstna nedeľa v roku B


18.3.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

19. marca: Pondelok. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Slávnosť. 

20. marca: Utorok . Výročie biskupskej vysviacky Mons. Stanislava Stolárika, košického pomocného biskupa (2004).

25. marca: 5. pôstna nedeľa. Slávnosť Zvestovania Pána sa prekladá na pondelok. V noci z 24. na 25. marca sa mení čas.

Upratovanie

            Vďaka všetkým, čo boli včera upratovať. Bolo nás spolu 16.

            Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Kaňúchovú a rod. Milana Smoleňa.

Tretia pre tri

Dnes je zbierka na splácanie dlhu. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Celkový prehľad o splácaní dlhu:

Úroky za úver začala provincia platiť v auguste 2008 a splátkový kalendár je do júna 2013. Celková suma úrokov bude 79 321,43 €. Otec provinciál nás poprosil, aby sme sa podieľali aspoň časťou na tejto sume. Tá naša časť vychádza na sumu 28 439,63 €.

Doteraz sme vyzbierali v kaplnke a priamo na účte 7 039,73 €.  Pán Boh zaplať.

Tehlička pre Južný Sudán

Počas pôstu saleziánske misijné oddelenie organizuje na celom Slovensku každoročnú zbierku – tento rok je to pre postavenie nemocnice v Južnom Sudáne. Podrobnejšie info nájdete na výveske vzadu. U nás sa dá prispieť do pokladničky vzadu pod časopismi.

Časopisy

            Prišlo nové číslo časopisu Don Bosco dnes. Je zadarmo.

Šachový turnaj

Žiakov ZŠ  a   SŠ  pozývame na otvorený amatérsky šachový turnaj. Hrať sa bude vždy vo štvrtok od 15,30  do 16,45. Začíname 22.3.2012. Je potrebné sa zapísať.

25 marec

25.marca bude v Košiciach pochod za život. Podrobné info nájdete na výveske. Vzadu nájdete aj brožúrky krížových ciest. Príspevky za ne sú na podporu činnosti Fóra života.

Spievanie detí na sv. omši

Deti, ktoré by chceli spievať v detskom zbore nech prídu o dva týždne o 9.00 do hudobky. Rodičia, ktorí by sa chceli zapojiť s hudobným nástrojom, nech sa prihlásia v sákristii.

Krížová cesta