Oznamy 5.pôstna nedeľa v roku B


25.3.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

 

26. MARCA: Pondelok. Zvestovanie Pána. Slávnosť.

1. APRÍLA: Kvetná nedeľa, čiže Nedeľa utrpenia Pána. Túto nedeľu je 27. medzinárodný deň mládeže.

Veľkonočné spovedanie v našej kaplnke nebude organizované. Môžete využiť možnosť spovedí počas sv. omší

Upratovanie

Budúci týždeň poprosíme o upratovanie p. Erošovú Oľgu a pani Orendáčovú Margitu a pani Homolovú Máriu. Vďaka!

Tretia pre tri

            Minulú nedeľu sa na splácanie dlhu vyzbieralo 341,18 Eur. Vďaka!

25 marec

25.marca bude v Košiciach pochod za život. Podrobné info nájdete na výveske.

Tehlička pre Južný Sudán

Ešte dva týždne bude prebiehať zbierka pre nemocnicu v Južnom Sudáne. Vďaka za vašu pomoc.

Spievanie detí na sv. omši

Deti, ktoré by chceli spievať v detskom zbore nech prídu o budúcu nedeľu o 9.00 do hudobky. Rodičia, ktorí by sa chceli zapojiť s hudobným nástrojom, nech sa prihlásia v sákristii.

Spievanie Veľká noc

Na veľkonočné sviatky bude spievať zbor malých aj veľkých. Spoločné nácviky sú po sv. omši o 10.3o v hudobke. Ste srdečne pozvaní. Vďaka.

Krížová cesta

Dnes sa na kalvárii budú modliť krížovú cestu mladí z Luníka a po nej bude v kostole ich muzikálové vystúpenie. Ste srdečne pozvaní.

Ak by ste mali záujem o krížovú cestu, ktorú napísal biskupský vikár Vladimír Šosták, ktorý tu bol kázať na Don Bosca, tak ju nájdete v sákristii po sv. omši. Cena je 1.euro

DC mladí

                Prosíme o modlitby pre mladých, ktorí pôjdu tento týždeň na duchovné cvičenia.

DO

DO pre chlapcov a dievčatá a mladých bude tento piatok o 18.00. Po nej bude mládežka. DO pre saleziánsku rodinu a manželské páry bude v pondelok 2.4.o 17.30

Prázdniny

Na našej stránke už nájdete termíny prázdninových podujatí. Tento týždeň už budú k dispozícii aj prihlášky.