Tisícky mladých spájajú narodeniny

21Vyše 8 550 detí a mladých z rôznych kútov Slovenska, aj napriek mnohým lákadlám ulice, ktoré sú im denne ponúkané, im s odhodlaním odolávajú a hrdo hlásia, že dostali vo svojom živote čosi viac.

Bezcieľne túlanie sa, premrhanie voľného času, život, v ktorom nevidno zmysel,…aj proti takýmto „ponukám“ dnešného sveta bojuje Domka, keď sa snaží ukázať, ako môžu žiť mladí život v plnosti, pričom nepotrebujú násilne vyhľadávať to, čo ich urobí šťastnými, resp. omámenými šťastím len dočasne.

Pravidelné stretnutia, športové aktivity, letné tábory, výlety, duchovné sprevádzanie, záujem o svoj integrálny rast,…nielen toto si mladí vybrali ako spôsob, akým chcú žiť a dávať ďalej, čo získali. Každoročne sa zapájajú do organizovaní a zúčastňovaní sa rôznych akcií, spoločnými silami a zapálenosťou pre službu v poslednom roku zabezpečili 1 790 podujatí, na ktorých sa stretlo vyše 83 450 účastníkov. Najobľúbenejšou aktivitou sa stali práve letné tábory, na ktorých sa v roku 2011 vystriedalo viac ako 7 200 účastníkov. Dnes sa „domkári“ spoja, aby si tak spoločne pripomenuli narodeniny tejto organizácie, ktorá dnešným dňom slávi 21.výročie od svojho založenia.

Svoj vzťah k tejto organizácii vyjadrila dlhoročná členka a animátorka, Mária z Prešova, takto:„Domka pre mňa znamená priestor pre sebarealizáciu, možnosť prispieť k rastu a výchove mladých ľudí.“ Alžbeta, začínajúca animátorka už len dodáva: „Je to pre mňa rodina, domov, kam sa teším a rada vraciam.“

Domka – Združenie saleziánskej mládeže prináša do spoločnosti tému výchovy mladých, s ktorou má dlhoročné pozitívne skúsenosti. Nadväzuje na výchovnú tradíciu dona Bosca. Jej cieľom je podporovať integrálny rast mladých v období dospievania tak, aby sa učili prijímať svoj život ako dar a vedeli prevziať zodpovednosť za seba a svoje okolie.

Martina Homoláková

Simple Calendar