Oznamy 23. nedeľa C

Oznamy 23. nedeľa C

8.9.2013

 

LIT. KALENDÁR

12. SEPTEMBRA: Štvrtok. Najsvätejšieho mena Panny Márie. Ľubovoľná spomienka.

13. SEPTEMBRA: Piatok. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

14. SEPTEMBRA: Sobota. Povýšenie Svätého kríža. Sviatok.

15. SEPTEMBRA: Nedeľa. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Slávnosť.

Na Kalvárii je odpust. Podrobné informácie o programe nájdete na výveskách. U nás v kaplnke je pravidelná zbierka na splácanie dlhu. Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod. Kozáková a rod. Fedorková. Vďaka. Je nový zoznam, treba sa pozrieť na nové termíny. Noví záujemcovia sa môžu dopísať.

 

POĎAKOVANIE ZA 2%

Ďakujeme za vašu spoluprácu pri zbieraní 2%. Vyzbieralo sa 6883,07.- €. Pán Boh zaplať. Keďže v tomto kalendárnom roku nám mesto a VÚC prispelo na centrum voľného času o viac ako polovicu menej oproti minulým rokom /vďaka reformám tejto vlády/ tak, 2% použijeme na vykrytie časti tejto straty.

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Vo vestibule nájdete aj prihlášky pre vaše deti do centra voľného času. Nájdete tam aj informáciu pre rodičov o financovaní centier voľného času – prosíme vás, aby ste si ju pozorne prečítali.

 

STRETNUTIE MLADÝCH, SPOLUPRACOVNÍKOV, RODÍN …

Dnes o 16.30 pozývame na spoločné stretnutie, kde by sme chceli predstaviť plán na šk. rok, aby sme ho spoločne mohli pripomienkovať.

 

DC MLADÍ

Prosíme o modlitby za mladých, ktorí budú na duchovných cvičeniach tento týždeň od nedele do štvrtka.

 

DO PRE MLADÝCH

Chlapcov a dievčatá pozývame na prvú duchovnú obnovu a to v piatok o 18.30. Mládežnícka sv. omša bude na konci obnovy.

 

DO ŽENY

Prvý októbrový víkend bude obnova pre ženy v Bijacovciach. Začiatok je v piatok 4.10 a príchod je v nedeľu doobeda 6.10.

Prihlásiť sa dá vzadu vo vestibule. Čitateľne treba napísať kontaktné údaje.

 

PRAVIDLÁ PRE RODIČOV S DEŤMI NA SV. OMŠI

Po sv. omši si môžete vyzdvihnúť usmernenia pre účasť detí na sv. omši ak ste tak nespravili minulý týždeň.

 

DETSKÝ ZBOR

Prosíme rodičov detí, ktoré budú navštevovať detský zbor (od 3-10r.), aby prišli po sv. omši do hudobky a vypísali prihlášku pre dieťa

Prvý nácvik detského zboru začne 15.9.2013 po sv. omši.

 

VYNOVENÁ STRÁNKA STREDISKA

Novým šk. rokom sme vynovili stránku strediska. Postupne sa na nej ešte stále pracuje, ale tie základné informácie by ste mali na nej pohodlne nájsť. Pre prípadné pripomienky použite kontaktný mail zo stránky. Ďakujeme tým, ktorí si dali námahu s jej prípravou.

POCHOD ZA ŽIVOT

Stále platí možnosť ubytovať  rodiny, ktoré prídu na pochod za život. Ďakujeme tým, ktorí už poskytli svoje domácnosti k prijatiu. Ešte dnes je možnosť zapísať sa na ubytovanie. Vzadu vo vestibule nájdete formuláre, ktoré je treba vyplniť.