16. nedeľa A 

 

 

 

 

   203.7.2014

 

 

 

LIT. KALENDÁR

Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať za vašu veľkodušnosť.

22. JÚLA: Utorok. Sv. Márie Magdalény. Spomienka.

23. JÚLA: Streda. Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy. Sviatok.

25. JÚLA: Piatok. Sv. Jakuba, apoštola. Sviatok.

26. JÚLA: Sobota. Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie. Spomienka.

27. JÚLA: 17. nedeľa

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod. Pellová a rod. Rendošová. Vďaka.

 

TÁBORY

Ďakujeme za vaše modlitby počas tohto týždňa za šťastlivý návrat z chlapčenského a dievčenského tábora. Všetci sme sa šťastlivo vrátili. Tento týždeň pôjdeme na rodinný tábor a stredoškoláci budú mať trojdňový výlet v Tatrách. Zverujeme všetkých do vašich modlitieb. Vďaka.

 

ČASOPISY

Dávame vám do pozornosti časopis Don Bosco dnes. Nájdete tam informácie o novom hlavnom predstavenom don Ángelovi Fernándezovi Artimem, a aj o našom novom predstavenom na Slovensku Jozefovi Ižoldovi. Tak isto medzi časopismi nájdete aj správy zo saleziánskych misií.