25. nedeľa A

 

21.9.2014 

    

 

LIT. KALENDÁR

         Dnes je zbierka na Rádio Lumen.

27. SEPTEMBRA: Sobota. Sv. Vincenta de Paul, kňaza. Spomienka

28. SEPTEMBRA: 26. nedeľa. Budúcu nedeľu je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE

Upratovanie na budúcu sobotu majú na stratosť rodina Smoleňa Milana a rodina Bencová. Vďaka.

 

MANŽELSKÉ VEČERY

Aj tento rok sa v stredisku budú konať manželské večery. Je to 8 večerov, kde si manželský pár môže spoločne vo dvojici prejsť niektoré skutočnosti manželského života. Všetko sa odohráva len vo vnútri dvojice, ktorá je sprevádzaná pripraveným programom. Program začína 9.10 a bude trvať do 27.11. Vždy vo štvrtok večer od 18.30 do 21.00. Cena za pár je 64.- €. Zapísať sa dá vzadu vo vestibule.

 

OPEKAČKA

Budúcu nedeľu Matereské centrum pozýva na opekačku v stredisku pre rodiny ale sú pozvaní aj mladí. Začíname o 16.00. Oheň je zabezpečený, ostatné podľa osobného výberu a chuti. Pre deti je pripravený program. V prípade nepriaznivého počasia je potrebné si priniesť prezúvky do telocvične. Všetky potrebné informácie sú na výveske.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELOV

         V stredu bude duchovná obnova pre manželov. Začíname o 18.00 v kaplnke.

 

KARMELITÁNI

Karmelitáni nás srdečne pozývajú na požehnanie kláštora v sobotu 27.9. Podrobný program nájdete na výveske.

 

DETSKÝ ZBOR

         Rodičia majú po sv. omši krátke stretnutie v hudobke. Nácvik detí nebude.

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simple Calendar