5. nedeľa A

 

 

9.2.2014                                                                                 

 

 

LIT. KALENDÁR

10. FEBRUÁRA: Pondelok. Sv. Školastiky, panny. Spomienka

1. FEBRUÁRA: Utorok. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Ľubovoľná spomienka. Z príležitosti sviatku Lurdskej Panny Márie a svetového dňa chorých udelíme sviatosť pomazania chorých počas sv. omše tým, ktorí  sa cítia zoslabnutí chorobou alebo starobou.

16. FEBRUÁRA: 6. nedeľa

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod. Salokyová, rod. Fiasová a rod. Kováčová. Vďaka.

 

PLES

22.2. bude ples saleziánskej rodiny v Košiciach. Lístky sú už vypredané. Ak máte nejaké ceny do tomboly, môžete ich prinášať do strediska. Ide o veci, ktoré sú nové alebo nepoužité a hodné darovania.

 

SVIATOK DON BOSCA

Chceme sa vám poďakovať za pomoc pri oslavách sviatku Don Bosca. Hlavne za koláče a vaše milodary. V sále sa vyzbieralo 331,31.- €. Je to takmer identická suma za prenájom sály a za materiálové náklady.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA CHLAPCOV A DIEVČAT

V sobotu pozývame chlapcov a dievčatá na duchovnú obnovu. Začiatok je o 17.00.

 

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva už štvrtýkrát na Slovensku, prebieha v týždni osláv sviatku sv. Valentína. V našom stredisku nebudú žiadne špeciálne podujatia.  Chceme vás hlavne vyzvať na intenzívnejšiu modlitbu počas tohoto týždňa.

 

KARNEVAL

16.2. o 11.00 bude detský a rodičovský karneval spojený so súťažou o najlepšiu štrúdľu. Je potrebné si doniesť prezúvky do telocvične. Všetky podrobné informácie nájdete na nástenke a na webovej stránke.

 

2% – POZOR – DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA – CHYBNÉ TLAČIVÁ

Aj tento rok vás chceme poprosiť o darovanie 2% pre stredisko. Tlačivá, ktoré ste si vzali minulý týždeň boli chybné a treba ich vymeniť za tie, ktoré sú pripravené teraz. Za chybu sa ospravedlňujeme. Chyba nebola celkom na našej strane. Tlačivá nájdete vzadu pri vchode do strediska. Zároveň vás chceme poprosiť o ich šírenie medzi vašich príbuzných, priateľov, kolegov, susedov. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke.

 

 

 

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019