Kvetná nedeľa A

 

 

13.4.2014                                                                               

 

LIT. KALENDÁR

 

ZELENÝ ŠTVRTOK

9.30 – sv. omša svätenia olejov v Dóme sv. Alžbety

17:15 – sv. omša

 

VEĽKÝ PIATOK

8.00 – ranné chvály a posvätné čítanie v kaplnke – pozývame hlavne mladých

15:00 – obrady

19.30 – krížová cesta s otcom arcibiskupom Boberom na Kalvárii – pozývame aj mladých

 

BIELA SOBOTA

8.00 – ranné chvály a posvätné čítanie v kaplnke – pozývame hlavne mladých

9:00 – 19:00 – celodenná poklona krížu

16:00 – požehnanie jedál

20:00 – slávenie vigílie a po nej občerstvenie v čajovni

 

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30 – sv. omša a požehnanie jedál

9.30 – sv. omša a požehnanie jedál

 

DUCHOVNÁ OBNOVA

V stredisku nebude špeciálne veľkonočné spovedanie. Spovedať budeme počas sv. omší a počas dvoch obnov. V piatok bola mládežnícka. Pre dospelých a manželov bude obnova v pondelok 14.4. o 17.30. Sv. omša bude o 20.00. Spovedajú viacerí kňazi.

 

VEĽKONOČNÝ VÝLET

Na veľkonočný pondelok pozývame mladých na veľkonočný výlet. Stretneme sa na sv. omši o 7.30 a po nej sa ide vlakom. Ide sa na Sivec. Treba si vziať cestovné, jedlo a veci na prezlečenie – hlavne dievčatá J

 

SKÚŠKA SPEVU

Po sv. omši je nácvik spevu na Veľkú noc.

 

VÝROČIE PUTOVANIA RELIKVIÍ DON BOSCA

V týchto dňoch je to rok, čo sme na Slovensku mohli prijať relikvie Don Bosca. Krátky zostrih fotiek si môžete pozrieť po sv. omši v herni na obrazovke.

 

DETSKÝ ZBOR

Aktuálne informácie o nedeľných skúškach a spievaniach na omšiach nájdete na našej stránke pod záložkou RODINY – Detský zbor MiNiMO.

Pravidelné maily ohľadom skúšok už zasielané nebudú.

 

 

LETÁKY

 

Pri odchode z kaplnky si môžete vziať veľkonočný pozdrav a info leták o celom veľkom týždni u nás v kaplnke.

 

MINIŠTRANSKÉ ŠATY

Vďaka za vypratie miništranských šiat.