Veľkonočná nedeľa A

20.4.2014                                                                               

LIT. KALENDÁR

21. APRÍLA: Veľkonočný pondelok.

27.APRÍLA: Druhá veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Božieho    milosrdenstva. Končí sa Veľkonočná oktáva.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rodina Szanisloóvá a rodina Kaňuchová. Vďaka.

 

VEĽKONOČNÝ VÝLET

Na veľkonočný pondelok pozývame mladých na veľkonočný výlet. Stretneme sa na sv. omši o 7.30 a po nej sa ide vlakom. Ide sa na Sivec. Treba si vziať cestovné, jedlo a veci na prezlečenie – hlavne dievčatá J

Saleziáni spolupracovníci organizujú výlet pre rodiny s deťmi na Jahodnú. Podrobné informácie nájdete na výveske.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme za spoločné slávenie Veľkonočných sviatkov. Za spoločnú ochotu konať pokánie, za chvíle spoločnej modlitby, za miništrovanie, spev, výzdobu, opratie miništranských šiat a dobroty z vašich kuchýň aj za vašu priazeň Don Boscovi v tomto meste.

2%

Do konca apríla je možné darovať 2 alebo 3% stredisku. 3% môže odovzdať každý, kto sa v stredisku zapojil ako dobrovoľník – napríklad aj umývanie kaplnky, účasť na brigáde a pod. stačí na to, aby ste mohli odovdzať aj 3%. V kancelárii Domky vám k možnosti darovať aj 3% o tom podajú podrobné informácie. Je to pre naše spoločné stredisko významná pomoc.

 

PÚŤ NA KOŠICKÝ KARMEL

Budúcu nedeľu sú svätorečení dvaja sv. otcovia – Ján XXIII a Ján Pavol II. V Košiciach máme relikviu Jána Pavla II v kaplnke kláštora sestier Karmelitánok. Preto vám ponúkame možnosť spoločnej púte na Karmel. Od strediska odchádzame peši o 15.00. Začiatok samotnej pobožnosti s uctením jeho relikvie bude v kláštore o 15.45. Pozývame zvlášť mladých.